Onay verme

Approval (Onay Verme) :

Disapproval (Onayı Geri Çekmek) :

Pazaryeri çözümünde, ödeme iyzico’dan geçtikten sonra, üye işyeri ödeme içinde yer alan kırılıma / ürüne onay verene dek para korumalı havuz hesapta bekletilir. Üye işyeri bu sürede ödemeyi iptal edebilir, ödemenin kırılımını iade edebilir ya da ürün alıcıya ulaştı ve işlem sorunsuz tamamlandıysa para transferi için ürüne onay verebilir veya verdiği ürün onayını geri çekebilir.

Ürüne onay vermek için ödeme kırılımına ait id (paymentTransactionId) iletilmesi gerekmektedir. Onay verilen ödeme kırılımı id’si (paymentTransactionId) servisten döner.

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir:

Parametre ismi Tip Zorunluluk Açıklama
paymentTransactionId string evet Ödeme kırılımına ait ürünün iyzico taradından belirlenmiş unique id'si.
locale string hayır iyzico istek sonucunda dönen metinlerin dilini ayarlamak için kullanılır. Varsayılan değeri tr’dir.
conversationId string hayır İstek esnasında gönderip, sonuçta alabileceğiniz bir değer, request/response eşmesi yapmak için kullanılabilir.

Ürünlere onay verme iyzico tarafından yapılamamaktadır. Kontrol panelinde bu şekilde bir fonksiyon olmadığından kod seviyesinde bu onaylar gönderilmelidir.

Servisten dönen parametreler şu şekildedir:

Parametre ismi Tip Açıklama
paymentTransactionId string Ödeme kırılımına ait ürünün iyzico taradından belirlenmiş unique id'si.
status string Yapılan isteğin sonucunu bildirir. İşlem başarılı ise success, hatalı ise failure döner.
errorCode string İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen koddur.
errorMessage string İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen mesajdır, locale parametresine göre dil desteği sunar.
errorGroup string İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen gruptur.
locale string İstekte belirtilen locale değeri geri dönülür, varsayılan değeri trdir.
systemTime integer Dönen sonucun o anki unix timestamp değeridir.
conversationId string İstek esnasında gönderilmişse, sonuçta aynen geri iletilir.

$request = new \Iyzipay\Request\CreateApprovalRequest();
$request->setLocale(\Iyzipay\Model\Locale::TR);
$request->setConversationId("123456789");
$request->setPaymentTransactionId("1");

$approval = \Iyzipay\Model\Approval::create($request, Config::options());
CreateApprovalRequest request = new CreateApprovalRequest();
request.Locale = Locale.TR.ToString();
request.ConversationId = "123456789";
request.PaymentTransactionId = "1";

Approval approval = Approval.Create(request, options);
CreateApprovalRequest request = new CreateApprovalRequest();
request.setLocale(Locale.TR.getValue());
request.setConversationId("123456789");
request.setPaymentTransactionId("1");

Approval approval = Approval.create(request, options);
iyzipay.approval.create({
  locale: Iyzipay.LOCALE.TR,
  conversationId: "123456789",
  paymentTransactionId: "1"
}, function (err, result) {
  console.log(err, result);
  done();
});
request = {
  locale: 'tr',
  conversationId: '123456789',
  paymentTransactionId: '699'
}
approval = Iyzipay::Model::Approval.new.create(request, @options)
request = dict([('locale', 'tr')])
request['conversationId'] = '123456789'
request['paymentTransactionId'] = '1'

approval = iyzipay.Approval()
approval_response = approval.create(request, options)
//Request
{
  "locale": "tr",
  "conversationId": "123456789",
  "paymentTransactionId": "38248"
}

//Response
{
  "status": "success",
  "locale": "tr",
  "systemTime": 1470733388749,
  "conversationId": "123456789",
  "paymentTransactionId": "38248"
}

Örnek Kodlar

Ürüne verilen onayı geri çekmek için ödeme kırılımına ait id (paymentTransactionId) iletilmesi gerekmektedir. Onayı geri çekilen ödeme kırılımı id’si (paymentTransactionId) servisten döner.

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir:

Parametre ismi Tip Zorunluluk Açıklama
paymentTransactionId string evet Ödeme kırılımına ait ürünün iyzico tarafından belirlenmiş unique id'si.
locale string hayır iyzico istek sonucunda dönen metinlerin dilini ayarlamak için kullanılır. Varsayılan değeri tr’dir.
conversationId string hayır İstek esnasında gönderip, sonuçta alabileceğiniz bir değer, request/response eşleşmesi yapmak için kullanılabilir.

Servisten dönen parametreler şu şekildedir:

Parametre ismi Tip Açıklama
paymentTransactionId string Ödeme kırılımına ait ürünün iyzico taradından belirlenmiş unique id'si.
status string Yapılan isteğin sonucunu bildirir. İşlem başarılı ise success, hatalı ise failure döner.
errorCode string İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen koddur.
errorMessage string İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen mesajdır, locale parametresine göre dil desteği sunar.
errorGroup string İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen gruptur.
locale string İstekte belirtilen locale değeri geri dönülür, varsayılan değeri trdir.
systemTime integer Dönen sonucun o anki unix timestamp değeridir.
conversationId string İstek esnasında gönderilmişse, sonuçta aynen geri iletilir.

$request = new \Iyzipay\Request\CreateApprovalRequest();
$request->setLocale(\Iyzipay\Model\Locale::TR);
$request->setConversationId("123456789");
$request->setPaymentTransactionId("1");

$disapproval = \Iyzipay\Model\Disapproval::create($request, Config::options());
CreateApprovalRequest request = new CreateApprovalRequest();
request.Locale = Locale.TR.ToString();
request.ConversationId = "123456789";
request.PaymentTransactionId = "1";

Disapproval disapproval = Disapproval.Create(request, options);
CreateApprovalRequest request = new CreateApprovalRequest();
request.setLocale(Locale.TR.getValue());
request.setConversationId("123456789");
request.setPaymentTransactionId("1");

Disapproval disapproval = Disapproval.create(request, options);
iyzipay.disapproval.create({
  locale: Iyzipay.LOCALE.TR,
  conversationId: '123456789',
  paymentTransactionId: '1'
}, function (err, result) {
  console.log(err, result);
  done();
});
request = {
  locale: 'tr',
  conversationId: '123456789',
  paymentTransactionId: '699'
}
disapproval = Iyzipay::Model::Disapproval.new.create(request, @options)
request = dict([('locale', 'tr')])
request['conversationId'] = '123456789'
request['paymentTransactionId'] = '1'

disapproval = iyzipay.Disapproval()
disapproval_response = disapproval.create(request, options)
//Request
{
  "locale": "tr",
  "conversationId": "123456789",
  "paymentTransactionId": "38248"
}

//Response
{
  "status": "success",
  "locale": "tr",
  "systemTime": 1470733437268,
  "conversationId": "123456789",
  "paymentTransactionId": "38248"
}

Örnek Kodlar