Alt üye işyeri

Pazaryeri çözümünde işlem onaylandıktan sonra satıcılara para transferi yapılabilmesi için bu satıcıların iyzico’da kaydının bulunması gerekir. Pazaryeri; zaten bu satıcı bilgilerine sahip olduğu için, iyzico Onboarding API’sine satıcı bilgilerini göndererek satıcı kaydını oluşturduktan sonra bu bilgileri çekip güncelleyebilir. Pazaryeri altındaki alt üye işyerleri 3 tipte olabilirler: bireysel, şahıs şirketi veya limited/anonim şirket. Her tip için alt üye işyeri kaydında gönderilen parametreler farklılık göstermektedir. Alt üye işyeri kaydı yapıldığında response alanında dönen subMerchantKey, o satıcı için tekil değerdir, bu değeri sisteminizde saklamalısınız, ödeme esnasında satıcıyı belirtmek için subMerchantKey’i göndermeniz gerekecektir.

iyzico’ya iletilen tüm parametreler gerçek değerleri içerecek şekilde iletilmelidi;, rastgele, test veya gerçek olmayan bilgiler iletilmemelidir.

Şahıs şirketi satıcı oluşturma :

Anonim/Ltd satıcı oluşturma :

Şahıs şirketi satıcı güncelleme :

Anonim/Ltd satıcı güncelleme :

Satıcı bilgisi sorgulama :

Pazaryeri satıcınız eğer Şahıs firması ise aşağıdaki input parametrelerini gönderip, Şahıs Şirketi satıcılarınızın iyzico’ya kaydını sağlayabilirsiniz.

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir:

Parametre İsmi Veri Tipi Zorunlu Açıklama
name String Hayır Alt üye işyeri adı.
gsmNumber String Hayır Alt üye işyeri telefon numarası.
taxOffice String Evet Alt üye işyeri vergi dairesi.
legalCompanyTitle String Evet Alt üye işyeri yasal şirket ünvanı.
email String Evet Alt üye işyeri e-posta adresi.
address String Evet Alt üye işyeri adresi.
iban String Hayır Alt üye işyeri IBAN bilgisi. legalCompanyTitle ile uyumlu bir IBAN olmalı. Eğer alt üye işyeri ekleme esnasında boş bırakılırsa, ürüne onay vermeden önce mutlaka doldurulmalıdır.
subMerchantExternalId String Evet Alt üye işyeri tekil dış ID’si, sizin sisteminizdeki ID olabilir.
identityNumber String Hayır Alt üye işyeri T.C. kimlik numarası. Eğer alt üye işyeri ekleme esnasında boş bırakılırsa, ürüne onay vermeden önce mutlaka doldurulmalıdır.
subMerchantType String Evet Şahıs Şirketi için PRIVATE_COMPANY enum değeri gönderilmeli.

Servisten dönen parametreler şu şekildedir:

Parametre ismi Tip Açıklama
subMerchantKey String Alt üye işyerini simgeleyen tekil değer.
status string Yapılan isteğin sonucunu bildirir. İşlem başarılı ise success, hatalı ise failure döner.
errorCode string İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen koddur.
errorMessage string İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen mesajdır, locale parametresine göre dil desteği sunar.
errorGroup string İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen gruptur.
locale string İstekte belirtilen locale değeri geri dönülür, varsayılan değeri tr’dir.
systemTime integer Dönen sonucun o anki unix timestamp değeridir.
conversationId string İstek esnasında gönderilmişse, sonuçta aynen geri iletilir.
$request = new \Iyzipay\Request\CreateSubMerchantRequest();
$request->setLocale(\Iyzipay\Model\Locale::TR);
$request->setConversationId("123456789");
$request->setSubMerchantExternalId("S49222");
$request->setSubMerchantType(\Iyzipay\Model\SubMerchantType::PRIVATE_COMPANY);
$request->setAddress("Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1");
$request->setTaxOffice("Tax office");
$request->setLegalCompanyTitle("John Doe inc");
$request->setEmail("email@submerchantemail.com");
$request->setGsmNumber("+905350000000");
$request->setName("John's market");
$request->setIban("TR180006200119000006672315");
$request->setIdentityNumber("31300864726");
$request->setCurrency(\Iyzipay\Model\Currency::TL);

$subMerchant = \Iyzipay\Model\SubMerchant::create($request, Config::options());
CreateSubMerchantRequest request = new CreateSubMerchantRequest();
request.Locale = Locale.TR.ToString();
request.ConversationId = "123456789";
request.SubMerchantExternalId = "S49222";
request.SubMerchantType = SubMerchantType.PRIVATE_COMPANY.ToString();
request.Address = "Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1";
request.TaxOffice = "Tax office";
request.LegalCompanyTitle = "John Doe inc";
request.Email = "email@submerchantemail.com";
request.GsmNumber = "+905350000000";
request.Name = "John's market";
request.Iban = "TR180006200119000006672315";
request.IdentityNumber = "31300864726";
request.Currency = Currency.TRY.ToString();

SubMerchant subMerchant = SubMerchant.Create(request, options);
CreateSubMerchantRequest request = new CreateSubMerchantRequest();
request.setLocale(Locale.TR.getValue());
request.setConversationId("123456789");
request.setSubMerchantExternalId("S49222");
request.setSubMerchantType(SubMerchantType.PRIVATE_COMPANY.name());
request.setAddress("Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1");
request.setTaxOffice("Tax office");
request.setLegalCompanyTitle("John Doe inc");
request.setEmail("email@submerchantemail.com");
request.setGsmNumber("+905350000000");
request.setName("John's market");
request.setIban("TR180006200119000006672315");
request.setIdentityNumber("31300864726");
request.setCurrency(Currency.TRY.name());

SubMerchant subMerchant = SubMerchant.create(request, options);
iyzipay.subMerchant.create({
  locale: Iyzipay.LOCALE.TR,
  conversationId: '123456789',
  subMerchantExternalId: 'S49222',
  subMerchantType: Iyzipay.SUB_MERCHANT_TYPE.PRIVATE_COMPANY,
  address: 'Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1',
  taxOffice: 'Tax office',
  legalCompanyTitle: 'John Doe inc',
  email: 'email@submerchantemail.com',
  gsmNumber: '+905350000000',
  name: 'John\'s market',
  iban: 'TR180006200119000006672315',
  identityNumber: '31300864726',
  currency: Iyzipay.CURRENCY.TRY
}, function (err, result) {
  console.log(err, result);
  done();
});
request = {
  locale: 'tr',
  conversationId: '123456789',
  subMerchantExternalId: 'S49222',
  subMerchantType: Iyzipay::Model::SubMerchantType::PRIVATE_COMPANY,
  address: 'Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1',
  taxOffice: 'Tax office',
  legalCompanyTitle: 'John Doe inc',
  email: 'email@submerchantemail.com',
  gsmNumber: '+905350000000',
  name: 'John\'s market',
  iban: 'TR180006200119000006672315',
  identityNumber: '31300864726',
  currency: Iyzipay::Model::Currency::TRY
}
sub_merchant = Iyzipay::Model::SubMerchant.new.create(request, @options)
request = dict([('locale', 'tr')])
request['conversationId'] = '123456789'
request['subMerchantExternalId'] = 'S49222'
request['subMerchantType'] = 'PRIVATE_COMPANY'
request['address'] = 'Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1'
request['taxOffice'] = 'Tax Office'
request['legalCompanyTitle'] = 'John Doe inc'
request['email'] = 'email@submerchantemail.com'
request['gsmNumber'] = '+905350000000'
request['name'] = 'John\'s market'
request['iban'] = 'TR180006200119000006672315'
request['identityNumber'] = '31300864726'
request['currency'] = 'TRY'

sub_merchant = iyzipay.SubMerchant()
sub_merchant_response = sub_merchant.create(request, options)
//Request
{
  "locale": "tr",
  "conversationId": "123456789",
  "name": "John's market",
  "email": "email@submerchantemail.com",
  "gsmNumber": "+905350000000",
  "address": "Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1",
  "iban": "TR180006200119000006672315",
  "taxOffice": "Tax office",
  "legalCompanyTitle": "John Doe inc",
  "currency": "TRY",
  "subMerchantExternalId": "S49222",
  "identityNumber": "31300864726",
  "subMerchantType": "PRIVATE_COMPANY"
}

//Response
{
  "status": "success",
  "locale": "tr",
  "systemTime": 1470732341410,
  "conversationId": "123456789",
  "subMerchantKey": "PPFFZPedVQSvaOqZu5xpvpLEqmc="
}

Örnek Kodlar

Pazaryeri satıcınız eğer Limited veya Anonim Şirket ise aşağıdaki input parametrelerini gönderip, Limited veya Anonim Şirket satıcılarınızın iyzico’ya kaydını sağlayabilirsiniz.

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir:

Parametre İsmi Veri Tipi Zorunlu Açıklama
name String Hayır Alt üye işyeri adı.
gsmNumber String Hayır Alt üye işyeri telefon numarası.
taxOffice String Evet Alt üye işyeri vergi dairesi.
taxNumber String Evet Alt üye işyeri vergi numarası.
legalCompanyTitle String Evet Alt üye işyeri yasal şirket ünvanı.
email String Evet Alt üye işyeri e-posta adresi.
address String Evet Alt üye işyeri adresi.
iban String Hayır Alt üye işyeri IBAN bilgisi. legalCompanyTitle ile uyumlu bir IBAN olmalı. Eğer alt üye işyeri ekleme esnasında boş bırakılırsa, ürüne onay vermeden önce mutlaka doldurulmalıdır.
subMerchantExternalId String Evet Alt üye işyeri tekil dış ID’si, sizin sisteminizdeki ID olabilir.
subMerchantType String Evet Limited veya Anonim Şirket için LIMITED_OR_JOINT_STOCK_COMPANY enum değeri gönderilmeli.

Servisten dönen parametreler şu şekildedir:

Parametre ismi Tip Açıklama
subMerchantKey String Alt üye işyerini simgeleyen tekil değer.
status string Yapılan isteğin sonucunu bildirir. İşlem başarılı ise success, hatalı ise failure döner.
errorCode string İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen koddur.
errorMessage string İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen mesajdır, locale parametresine göre dil desteği sunar.
errorGroup string İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen gruptur.
locale string İstekte belirtilen locale değeri geri dönülür, varsayılan değeri tr’dir.
systemTime integer Dönen sonucun o anki unix timestamp değeridir.
conversationId string İstek esnasında gönderilmişse, sonuçta aynen geri iletilir.
$request = new \Iyzipay\Request\CreateSubMerchantRequest();
$request->setLocale(\Iyzipay\Model\Locale::TR);
$request->setConversationId("123456789");
$request->setSubMerchantExternalId("AS49224");
$request->setSubMerchantType(\Iyzipay\Model\SubMerchantType::LIMITED_OR_JOINT_STOCK_COMPANY);
$request->setAddress("Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1");
$request->setTaxOffice("Tax office");
$request->setTaxNumber("9261877");
$request->setLegalCompanyTitle("XYZ inc");
$request->setEmail("email@submerchantemail.com");
$request->setGsmNumber("+905350000000");
$request->setName("John's market");
$request->setIban("TR180006200119000006672315");
$request->setCurrency(\Iyzipay\Model\Currency::TL);

$subMerchant = \Iyzipay\Model\SubMerchant::create($request, Config::options());
CreateSubMerchantRequest request = new CreateSubMerchantRequest();
request.Locale = Locale.TR.ToString();
request.ConversationId = "123456789";
request.SubMerchantExternalId = "AS49224";
request.SubMerchantType = SubMerchantType.LIMITED_OR_JOINT_STOCK_COMPANY.ToString();
request.Address = "Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1";
request.TaxOffice = "Tax office";
request.TaxNumber = "9261877";
request.LegalCompanyTitle = "XYZ inc";
request.Email = "email@submerchantemail.com";
request.GsmNumber = "+905350000000";
request.Name = "John's market";
request.Iban = "TR180006200119000006672315";
request.Currency = Currency.TRY.ToString();

SubMerchant subMerchant = SubMerchant.Create(request, options);
CreateSubMerchantRequest request = new CreateSubMerchantRequest();
request.setLocale(Locale.TR.getValue());
request.setConversationId("123456789");
request.setSubMerchantExternalId("AS49224");
request.setSubMerchantType(SubMerchantType.LIMITED_OR_JOINT_STOCK_COMPANY.name());
request.setAddress("Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1");
request.setTaxOffice("Tax office");
request.setTaxNumber("9261877");
request.setLegalCompanyTitle("XYZ inc");
request.setEmail("email@submerchantemail.com");
request.setGsmNumber("+905350000000");
request.setName("John's market");
request.setIban("TR180006200119000006672315");
request.setCurrency(Currency.TRY.name());

SubMerchant subMerchant = SubMerchant.create(request, options);
iyzipay.subMerchant.create({
  locale: Iyzipay.LOCALE.TR,
  conversationId: '123456789',
  subMerchantExternalId: 'AS49224',
  subMerchantType: Iyzipay.SUB_MERCHANT_TYPE.LIMITED_OR_JOINT_STOCK_COMPANY,
  address: 'Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1',
  taxOffice: 'Tax office',
  taxNumber: '9261877',
  legalCompanyTitle: 'XYZ inc',
  email: 'email@submerchantemail.com',
  gsmNumber: '+905350000000',
  name: 'John\'s market',
  iban: 'TR180006200119000006672315',
  currency: Iyzipay.CURRENCY.TRY
}, function (err, result) {
  console.log(err, result);
  done();
});
request = {
  locale: 'tr',
  conversationId: '123456789',
  subMerchantExternalId: 'AS49224',
  subMerchantType: Iyzipay::Model::SubMerchantType::LIMITED_OR_JOINT_STOCK_COMPANY,
  address: 'Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1',
  taxOffice: 'Tax office',
  taxNumber: '9261877',
  legalCompanyTitle: 'XYZ inc',
  email: 'email@submerchantemail.com',
  gsmNumber: '+905350000000',
  name: 'John\'s market',
  iban: 'TR180006200119000006672315',
  currency: Iyzipay::Model::Currency::TRY
}
sub_merchant = Iyzipay::Model::SubMerchant.new.create(request, @options)
request = dict([('locale', 'tr')])
request['conversationId'] = '123456789'
request['subMerchantExternalId'] = 'AS49224'
request['subMerchantType'] = 'LIMITED_OR_JOINT_STOCK_COMPANY'
request['address'] = 'Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1'
request['taxOffice'] = 'Tax Office'
request['taxNumber'] = '9261877'
request['legalCompanyTitle'] = 'XYZ inc'
request['email'] = 'email@submerchantemail.com'
request['gsmNumber'] = '+905350000000'
request['name'] = 'John\'s market'
request['iban'] = 'TR180006200119000006672315'
request['currency'] = 'TRY'

sub_merchant = iyzipay.SubMerchant()
sub_merchant_response = sub_merchant.create(request, options)
//Request
{
  "locale": "tr",
  "conversationId": "123456789",
  "name": "John's market",
  "email": "email@submerchantemail.com",
  "gsmNumber": "+905350000000",
  "address": "Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1",
  "iban": "TR180006200119000006672315",
  "taxOffice": "Tax office",
  "legalCompanyTitle": "XYZ inc",
  "currency": "TRY",
  "subMerchantExternalId": "AS49224",
  "taxNumber": "9261877",
  "subMerchantType": "LIMITED_OR_JOINT_STOCK_COMPANY"
}

//Response
{
  "status": "success",
  "locale": "tr",
  "systemTime": 1470732401915,
  "conversationId": "123456789",
  "subMerchantKey": "jsLbNEUu8XOKyxLdqqqqHUuu9bQ="
}

Örnek Kodlar

Şahıs firması güncelleme için:

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir:

Parametre İsmi Veri Tipi Zorunlu Açıklama
name String Hayır Alt üye işyeri adı.
gsmNumber String Hayır Alt üye işyeri telefon numarası.
taxOffice String Evet Alt üye işyeri vergi dairesi.
legalCompanyTitle String Evet Alt üye işyeri yasal şirket ünvanı.
email String Evet Alt üye işyeri e-posta adresi.
address String Evet Alt üye işyeri adresi.
iban String Evet Alt üye işyeri IBAN bilgisi. legalCompanyTitle ile uyumlu bir IBAN olmalı.
identityNumber String Hayır Alt üye işyeri T.C. kimlik numarası. Eğer alt üye işyeri ekleme esnasında boş bırakılırsa, ürüne onay vermeden önce mutlaka doldurulmalıdır.
subMerchantKey String Evet Güncellenmek isteyen alt üye işyerinin anahtarı.

Servisten dönen parametreler şu şekildedir:

Parametre ismi Tip Açıklama
status string Yapılan isteğin sonucunu bildirir. İşlem başarılı ise success, hatalı ise failure döner.
errorCode string İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen koddur.
errorMessage string İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen mesajdır, locale parametresine göre dil desteği sunar.
errorGroup string İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen gruptur.
locale string İstekte belirtilen locale değeri geri dönülür, varsayılan değeri tr’dir.
systemTime integer Dönen sonucun o anki unix timestamp değeridir.
conversationId string İstek esnasında gönderilmişse, sonuçta aynen geri iletilir.
$request = new \Iyzipay\Request\UpdateSubMerchantRequest();
$request->setLocale(\Iyzipay\Model\Locale::TR);
$request->setConversationId("123456789");
$request->setSubMerchantKey("sub merchant key");
$request->setIban("TR630006200027700006678204");
$request->setAddress("Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1");
$request->setContactName("Jane");
$request->setContactSurname("Doe");
$request->setEmail("email@submerchantemail.com");
$request->setGsmNumber("+905350000000");
$request->setName("Jane's market");
$request->setIdentityNumber("31300864726");
$request->setCurrency(\Iyzipay\Model\Currency::TL);

$subMerchant = \Iyzipay\Model\SubMerchant::update($request, Config::options());
UpdateSubMerchantRequest request = new UpdateSubMerchantRequest();
request.Locale = Locale.TR.ToString();
request.ConversationId = "123456789";
request.SubMerchantKey = "sub merchant key";
request.Address = "Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1";
request.TaxOffice = "Tax office";
request.LegalCompanyTitle = "Jane Doe inc";
request.Email = "email@submerchantemail.com";
request.GsmNumber = "+905350000000";
request.Name = "Jane's market";
request.Iban = "TR180006200119000006672315";
request.IdentityNumber = "31300864726";
request.Currency = Currency.TRY.ToString();

SubMerchant subMerchant = SubMerchant.Update(request, options);
UpdateSubMerchantRequest request = new UpdateSubMerchantRequest();
request.setLocale(Locale.TR.getValue());
request.setConversationId("123456789");
request.setSubMerchantKey("sub merchant key");
request.setAddress("Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1");
request.setTaxOffice("Tax office");
request.setLegalCompanyTitle("Jane Doe inc");
request.setEmail("email@submerchantemail.com");
request.setGsmNumber("+905350000000");
request.setName("Jane's market");
request.setIban("TR180006200119000006672315");
request.setIdentityNumber("31300864726");
request.setCurrency(Currency.TRY.name());

SubMerchant subMerchant = SubMerchant.update(request, options);
iyzipay.subMerchant.update({
  locale: Iyzipay.LOCALE.TR,
  conversationId: '123456789',
  subMerchantKey: 'sub merchant key',
  address: 'Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1',
  taxOffice: 'Tax office',
  legalCompanyTitle: 'Jane Doe inc',
  email: 'email@submerchantemail.com',
  gsmNumber: '+905350000000',
  name: 'Jane\'s market',
  iban: 'TR180006200119000006672315',
  identityNumber: '31300864726',
  currency: Iyzipay.CURRENCY.TRY
}, function (err, result) {
  console.log(err, result);
  done();
});
request = {
  locale: 'tr',
  conversationId: '123456789',
  subMerchantExternalId: 'S49222',
  subMerchantKey: 'sub merchant key',
  address: 'Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1',
  taxOffice: 'Tax office',
  legalCompanyTitle: 'Jane Doe inc',
  email: 'email@submerchantemail.com',
  gsmNumber: '+905350000000',
  name: 'Jane\'s market',
  iban: 'TR180006200119000006672315',
  identityNumber: '31300864726',
  currency: Iyzipay::Model::Currency::TRY
}
sub_merchant = Iyzipay::Model::SubMerchant.new.update(request, @options)
request = dict([('locale', 'tr')])
request['conversationId'] = '123456789'
request['subMerchantKey'] = 'sub merchant key'
request['address'] = 'Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1'
request['taxOffice'] = 'Tax Office'
request['legalCompanyTitle'] = 'John Doe inc'
request['email'] = 'email@submerchantemail.com'
request['gsmNumber'] = '+905350000000'
request['name'] = 'John\'s market'
request['iban'] = 'TR180006200119000006672315'
request['identityNumber'] = '31300864726'
request['currency'] = 'TRY'

sub_merchant = iyzipay.SubMerchant()
sub_merchant_response = sub_merchant.update(request, options)
//Request
{
  "locale": "tr",
  "conversationId": "123456789",
  "name": "Jane's market",
  "email": "email@submerchantemail.com",
  "gsmNumber": "+905350000000",
  "address": "Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1",
  "iban": "TR180006200119000006672315",
  "taxOffice": "Tax office",
  "legalCompanyTitle": "Jane Doe inc",
  "currency": "TRY",
  "subMerchantKey": "PPFFZPedVQSvaOqZu5xpvpLEqmc=",
  "identityNumber": "31300864726"
}

//Response
{
  "status": "success",
  "locale": "tr",
  "systemTime": 1470732942251,
  "conversationId": "123456789"
}

Örnek Kodlar

Limited veya anonim şirketi güncelleme için,

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir:

Parametre İsmi Veri Tipi Zorunlu Açıklama
name String Hayır Alt üye işyeri adı.
gsmNumber String Hayır Alt üye işyeri telefon numarası.
taxOffice String Evet Alt üye işyeri vergi dairesi.
taxNumber String Evet Alt üye işyeri vergi numarası.
legalCompanyTitle String Evet Alt üye işyeri yasal şirket ünvanı.
email String Evet Alt üye işyeri e-posta adresi.
address String Evet Alt üye işyeri adresi.
iban String Evet Alt üye işyeri IBAN bilgisi. legalCompanyTitle ile uyumlu bir IBAN olmalı.
subMerchantKey String Evet Güncellenmek isteyen alt üye işyerinin anahtarı.

Servisten dönen parametreler şu şekildedir:

Parametre ismi Tip Açıklama
status string Yapılan isteğin sonucunu bildirir. İşlem başarılı ise success, hatalı ise failure döner.
errorCode string İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen koddur.
errorMessage string İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen mesajdır, locale parametresine göre dil desteği sunar.
errorGroup string İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen gruptur.
locale string İstekte belirtilen locale değeri geri dönülür, varsayılan değeri tr’dir.
systemTime integer Dönen sonucun o anki unix timestamp değeridir.
conversationId string İstek esnasında gönderilmişse, sonuçta aynen geri iletilir.
$request = new \Iyzipay\Request\UpdateSubMerchantRequest();
$request->setLocale(\Iyzipay\Model\Locale::TR);
$request->setConversationId("123456789");
$request->setSubMerchantKey("sub merchant key");
$request->setAddress("Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1");
$request->setTaxOffice("Tax office");
$request->setTaxNumber("9261877");
$request->setLegalCompanyTitle("ABC inc");
$request->setEmail("email@submerchantemail.com");
$request->setGsmNumber("+905350000000");
$request->setName("Jane's market");
$request->setIban("TR180006200119000006672315");
$request->setCurrency(\Iyzipay\Model\Currency::TL);

$subMerchant = \Iyzipay\Model\SubMerchant::update($request, Config::options());
UpdateSubMerchantRequest request = new UpdateSubMerchantRequest();
request.Locale = Locale.TR.ToString();
request.ConversationId = "123456789";
request.SubMerchantKey = "sub merchant key";
request.Address = "Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1";
request.TaxOffice = "Tax office";
request.TaxNumber = "9261877";
request.LegalCompanyTitle = "ABC inc";
request.Email = "email@submerchantemail.com";
request.GsmNumber = "+905350000000";
request.Name = "Jane's market";
request.Iban = "TR180006200119000006672315";
request.Currency = Currency.TRY.ToString();

SubMerchant subMerchant = SubMerchant.Update(request, options);
UpdateSubMerchantRequest request = new UpdateSubMerchantRequest();
request.setLocale(Locale.TR.getValue());
request.setConversationId("123456789");
request.setSubMerchantKey("sub merchant key");
request.setAddress("Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1");
request.setTaxOffice("Tax office");
request.setTaxNumber("9261877");
request.setLegalCompanyTitle("ABC inc");
request.setEmail("email@submerchantemail.com");
request.setGsmNumber("+905350000000");
request.setName("Jane's market");
request.setIban("TR180006200119000006672315");
request.setCurrency(Currency.TRY.name());

SubMerchant subMerchant = SubMerchant.update(request, options);
iyzipay.subMerchant.update({
  locale: Iyzipay.LOCALE.TR,
  conversationId: '123456789',
  subMerchantKey: 'sub merchant key',
  address: 'Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1',
  taxOffice: 'Tax office',
  taxNumber: '9261877',
  legalCompanyTitle: 'ABC inc',
  email: 'email@submerchantemail.com',
  gsmNumber: '+905350000000',
  name: 'Jane\'s market',
  iban: 'TR180006200119000006672315',
  currency: Iyzipay.CURRENCY.TRY
}, function (err, result) {
  console.log(err, result);
  done();
});
request = {
  locale: Iyzipay::Model::Locale::TR,
  conversationId: '123456789',
  subMerchantKey: 'sub merchant key',
  address: 'Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1',
  taxOffice: 'Tax office',
  taxNumber: '9261877',
  legalCompanyTitle: 'ABC inc',
  email: 'email@submerchantemail.com',
  gsmNumber: '+905350000000',
  name: 'Jane\'s market',
  iban: 'TR180006200119000006672315',
  currency: Iyzipay::Model::Currency::TRY
}
sub_merchant = Iyzipay::Model::SubMerchant.new.update(request, @options)
request = dict([('locale', 'tr')])
request['conversationId'] = '123456789'
request['subMerchantKey'] = 'sub merchant key'
request['address'] = 'Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1'
request['taxOffice'] = 'Tax Office'
request['taxNumber'] = '9261877'
request['legalCompanyTitle'] = 'ABC inc'
request['email'] = 'email@submerchantemail.com'
request['gsmNumber'] = '+905350000000'
request['name'] = 'John\'s market'
request['iban'] = 'TR180006200119000006672315'
request['currency'] = 'TRY'

sub_merchant = iyzipay.SubMerchant()
sub_merchant_response = sub_merchant.update(request, options)
//Request
{
  "locale": "tr",
  "conversationId": "123456789",
  "name": "Jane's market",
  "email": "email@submerchantemail.com",
  "gsmNumber": "+905350000000",
  "address": "Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1",
  "iban": "TR180006200119000006672315",
  "taxOffice": "Tax office",
  "legalCompanyTitle": "ABC inc",
  "currency": "TRY",
  "subMerchantKey": "jsLbNEUu8XOKyxLdqqqqHUuu9bQ=",
  "taxNumber": "9261877"
}

//Response
{
  "status": "success",
  "locale": "tr",
  "systemTime": 1470733009785,
  "conversationId": "123456789"
}

Örnek Kodlar

Sistemde kayıtı olan bir üye iş yerini sorgulamak için ise;

$request = new \Iyzipay\Request\UpdateSubMerchantRequest();
$request->setLocale(\Iyzipay\Model\Locale::TR);
$request->setConversationId("123456789");
$request->setSubMerchantKey("sub merchant key");
$request->setAddress("Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1");
$request->setTaxOffice("Tax office");
$request->setTaxNumber("9261877");
$request->setLegalCompanyTitle("ABC inc");
$request->setEmail("email@submerchantemail.com");
$request->setGsmNumber("+905350000000");
$request->setName("Jane's market");
$request->setIban("TR180006200119000006672315");
$request->setCurrency(\Iyzipay\Model\Currency::TL);

$subMerchant = \Iyzipay\Model\SubMerchant::update($request, Config::options());
RetrieveSubMerchantRequest request = new RetrieveSubMerchantRequest();
request.Locale = Locale.TR.ToString();
request.ConversationId = "123456789";
request.SubMerchantExternalId = "AS49224";

SubMerchant subMerchant = SubMerchant.Retrieve(request, options);
RetrieveSubMerchantRequest request = new RetrieveSubMerchantRequest();
request.setLocale(Locale.TR.getValue());
request.setConversationId("123456789");
request.setSubMerchantExternalId("AS49224");

SubMerchant subMerchant = SubMerchant.retrieve(request, options);
iyzipay.subMerchant.retrieve({
  locale: Iyzipay.LOCALE.TR,
  conversationId: '123456789',
  subMerchantExternalId: 'AS49224'
}, function (err, result) {
  console.log(err, result);
  done();
});
request = {
  locale: 'tr',
  conversationId: '123456789',
  subMerchantExternalId: 'AS49224'
}
sub_merchant = Iyzipay::Model::SubMerchant.new.retrieve(request, @options)
request = dict([('locale', 'tr')])
request['conversationId'] = '123456789'
request['subMerchantExternalId'] = 'AS49224'

sub_merchant = iyzipay.SubMerchant()
sub_merchant_response = sub_merchant.retrieve(request, options)
//Request
{
  "locale": "tr",
  "conversationId": "123456789",
  "subMerchantExternalId": "S49222"
}

//Response
{
  "status": "success",
  "locale": "tr",
  "systemTime": 1470733133885,
  "conversationId": "123456789",
  "name": "Jane's market",
  "email": "email@submerchantemail.com",
  "gsmNumber": "+905350000000",
  "address": "Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1",
  "iban": "TR180006200119000006672315",
  "bankCountry": "TR",
  "currency": "TRY",
  "taxOffice": "Tax office",
  "legalCompanyTitle": "Jane Doe inc",
  "subMerchantExternalId": "S49222",
  "identityNumber": "31300864726",
  "subMerchantType": "PRIVATE_COMPANY",
  "subMerchantKey": "PPFFZPedVQSvaOqZu5xpvpLEqmc="
}

Örnek Kodlar