Ödeme Formu Başlatma

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir:

Parametre ismi Tip Zorunluluk Açıklama
locale string Hayır iyzico istek sonucunda dönen metinlerin dilini ayarlamak için kullanılır. Varsayılan değeri tr’dir.
conversationId string Hayır İstek esnasında gönderip, sonuçta alabileceğiniz bir değer, request/response eşleşmesi yapmak için kullanılabilir.
price Decimal Evet Ödeme sepet tutarı. Kırılım tutarlar toplamı, sepet tutarına eşit olmalı.
paidPrice Decimal Evet İndirim, vergi gibi değerlerin dahil edildiği, vade farkı öncesi tutar değeri.
currency String Evet Para birimi. Default değeri TL’dir. Kullanılabilen diğer değerler ise USD, EUR, GBP ve IRR’dir.
installment Integer Evet Taksit bilgisi, tek çekim için 1 gönderilmelidir. Geçerli değerler: 1, 2, 3, 6, 9.
basketId String Hayır Üye işyeri sepet id’si.
paymentChannel String Hayır Ödeme kanalı. Geçerli değerler enum içinde sunulmaktadır: WEB, MOBILE, MOBILE_WEB, MOBILE_IOS, MOBILE_ANDROID, MOBILE_WINDOWS, MOBILE_TABLET, MOBILE_PHONE
paymentGroup String Hayır Ödeme grubu, varsayılan PRODUCT. Geçerli değerler enum içinde sunulmaktadır: PRODUCT, LISTING, SUBSCRIPTION
callbackUrl String Evet Ödeme akışında üye işyerine başarılı ve hatalı sonucu bildirmek üzere alınan URL adresi.
id(Buyer) String Evet Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait id.
name(Buyer) String Evet Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait ad.
surname(Buyer) String Evet Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait soyad.
identityNumber(Buyer) String Evet Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait kimlik (TCKN) numarası.
city(Buyer) String Evet Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait şehir bilgisi.
country(Buyer) String Evet Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait ülke bilgisi.
email(Buyer) String Evet Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait e-posta bilgisi. E-posta adresi alıcıya ait geçerli ve erişilebilir bir adres olmalıdır.
gsmNumber(Buyer) String Hayır Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait GSM numarası.
ip(Buyer) String Evet Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait IP adresi.
registrationAddress(Buyer) String Evet Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait kayıt adresi.
zipCode(Buyer) String Hayır Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait posta kodu.
registrationDate(Buyer) String Hayır Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait kayıt tarihi. Tarih formatı 2015-09- 17 23:45:06 şeklinde olmalıdır.
lastLoginDate(Buyer) String Hayır Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait son giriş tarihi. Tarih formatı 2015- 09-17 23:45:06 şeklinde olmalıdır.
contactName(BillingAddress) String Evet Üye işyeri tarafındaki fatura adresi, ad, soyad bilgisi.
city(BillingAddress) String Evet Üye işyeri tarafındaki fatura adresi şehir bilgisi.
country(BillingAddress) String Evet Üye işyeri tarafındaki fatura adresi ülke bilgisi.
address(BillingAddress) String Evet Üye işyeri tarafındaki fatura adresi.
zipCode(BillingAddress) String Hayır Üye işyeri tarafındaki fatura adresi posta kodu.
contactName(ShippingAddress) String Evet Üye işyeri tarafındaki teslimat adresi ad soyad bilgisi. Sepetteki ürünlerden en az 1 tanesi fiziksel ürün (itemType=PHYSICAL) ise zorunludur.
city(ShippingAddress) String Evet Üye işyeri tarafındaki teslimat adresi şehir bilgisi. Sepetteki ürünlerden en az 1 tanesi fiziksel ürün (itemType=PHYSICAL) ise zorunludur.
country(ShippingAddress) String Evet Üye işyeri tarafındaki teslimat adresi ülke bilgisi. Sepetteki ürünlerden en az 1 tanesi fiziksel ürün (itemType=PHYSICAL) ise zorunludur.
address(ShippingAddress) String Evet Üye işyeri tarafındaki teslimat adresi. Sepetteki ürünlerden en az 1 tanesi fiziksel ürün (itemType=PHYSICAL) ise zorunludur.
zipCode(ShippingAddress) String Hayır Üye işyeri tarafındaki teslimat adresi posta kodu.
id(BasketItem) String Evet Üye işyeri tarafındaki sepetteki ürüne ait id. Not: Bir ödeme isteğine maksimum 500 basketItem eklenebilir.
itemType(BasketItem) String Evet Üye işyeri tarafındaki sepetteki ürüne ait tip. Geçerli enum değerler: PHYSICAL ve VIRTUAL
name(BasketItem) String Evet Üye işyeri tarafındaki sepetteki ürüne ait ismi.
category1(BasketItem) String Evet Üye işyeri tarafındaki sepetteki ürüne ait kategori 1.
category2(BasketItem) String Hayır Üye işyeri tarafındaki sepetteki ürüne ait kategori 2.
price(BasketItem) Decimal Evet Üye işyeri tarafındaki sepetteki ürüne ait tutar. 0 ve 0’dan küçük olamaz, tutarlar toplamı sepet tutarına (price) eşit olmalıdır.

 

Servisten dönen parametreler şu şekildedir:

Parametre ismi Tip Açıklama
checkoutFormContent string Checkout formun açılması için gereken HTML kod.
paymentPageUrl string iyzico ortak ödeme sayfasına erişimi için gereken URL.
token string Checkout form için oluşturulan tekil değer. Her istek için özel üretilir ve işyerine dönülür. Ödemenin sonucunu öğrenmek için zorunlu bir alandır.
tokenExpireTime Integer Checkout form için üretilmiş olan token değerinin geçerlilik süresi.
status string Yapılan isteğin sonucunu bildirir. İşlem başarılı ise success, hatalı ise failure döner.
errorCode string İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen koddur.
errorMessage string İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen mesajdır, locale parametresine göre dil desteği sunar.
errorGroup string İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen gruptur.
locale string İstekte belirtilen locale değeri geri dönülür, varsayılan değeridir.
systemTime integer Dönen sonucun o anki unix timestamp değeridir.
conversationId string İstek esnasında gönderilmişse, sonuçta aynen geri iletilir.

Dönen cevap içerisindeki checkoutFormContent parametresi iyzico ödeme formunu oluşturmak için gerekli HTML kodunu içermektedir. chekoutFormContent parametresini bastırdığınız sayfada aşağıdaki "div" satırını eklediğiniz alanda ödeme formu oluşacaktır.

Üye işyeri tarafından barındırılan entegrasyonlar için

Responsive kullanım

 • <div id="iyzipay-checkout-form" class="responsive"></div>

Pop-up kullanım

 • <div id="iyzipay-checkout-form" class="popup"></div>
iyzico tarafından barındırılan entegrasyonlar için

iframe kullanım

 • paymentPageUrl parametresi ile dönen değere &iframe=true ifadesi eklenip kaynak olarak gösterilir.

ortak ödeme sayfası kullanım

 • paymentPageUrl parametresi ile dönen değere yönlendirilir.

$request = new \Iyzipay\Request\CreateCheckoutFormInitializeRequest();
$request->setLocale(\Iyzipay\Model\Locale::TR);
$request->setConversationId("123456789");
$request->setPrice("1");
$request->setPaidPrice("1.2");
$request->setCurrency(\Iyzipay\Model\Currency::TL);
$request->setBasketId("B67832");
$request->setPaymentGroup(\Iyzipay\Model\PaymentGroup::PRODUCT);
$request->setCallbackUrl("https://www.merchant.com/callback");
$request->setEnabledInstallments(array(2, 3, 6, 9));

$buyer = new \Iyzipay\Model\Buyer();
$buyer->setId("BY789");
$buyer->setName("John");
$buyer->setSurname("Doe");
$buyer->setGsmNumber("+905350000000");
$buyer->setEmail("email@email.com");
$buyer->setIdentityNumber("74300864791");
$buyer->setLastLoginDate("2015-10-05 12:43:35");
$buyer->setRegistrationDate("2013-04-21 15:12:09");
$buyer->setRegistrationAddress("Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1");
$buyer->setIp("85.34.78.112");
$buyer->setCity("Istanbul");
$buyer->setCountry("Turkey");
$buyer->setZipCode("34732");

$request->setBuyer($buyer);
$shippingAddress = new \Iyzipay\Model\Address();
$shippingAddress->setContactName("Jane Doe");
$shippingAddress->setCity("Istanbul");
$shippingAddress->setCountry("Turkey");
$shippingAddress->setAddress("Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1");
$shippingAddress->setZipCode("34742");
$request->setShippingAddress($shippingAddress);

$billingAddress = new \Iyzipay\Model\Address();
$billingAddress->setContactName("Jane Doe");
$billingAddress->setCity("Istanbul");
$billingAddress->setCountry("Turkey");
$billingAddress->setAddress("Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1");
$billingAddress->setZipCode("34742");
$request->setBillingAddress($billingAddress);

$basketItems = array();
$firstBasketItem = new \Iyzipay\Model\BasketItem();
$firstBasketItem->setId("BI101");
$firstBasketItem->setName("Binocular");
$firstBasketItem->setCategory1("Collectibles");
$firstBasketItem->setCategory2("Accessories");
$firstBasketItem->setItemType(\Iyzipay\Model\BasketItemType::PHYSICAL);
$firstBasketItem->setPrice("0.3");
$basketItems[0] = $firstBasketItem;

$secondBasketItem = new \Iyzipay\Model\BasketItem();
$secondBasketItem->setId("BI102");
$secondBasketItem->setName("Game code");
$secondBasketItem->setCategory1("Game");
$secondBasketItem->setCategory2("Online Game Items");
$secondBasketItem->setItemType(\Iyzipay\Model\BasketItemType::VIRTUAL);
$secondBasketItem->setPrice("0.5");

$basketItems[1] = $secondBasketItem;
$thirdBasketItem = new \Iyzipay\Model\BasketItem();
$thirdBasketItem->setId("BI103");
$thirdBasketItem->setName("Usb");
$thirdBasketItem->setCategory1("Electronics");
$thirdBasketItem->setCategory2("Usb / Cable");
$thirdBasketItem->setItemType(\Iyzipay\Model\BasketItemType::PHYSICAL);
$thirdBasketItem->setPrice("0.2");
$basketItems[2] = $thirdBasketItem;
$request->setBasketItems($basketItems);

$checkoutFormInitialize = \Iyzipay\Model\CheckoutFormInitialize::create($request, Config::options());
CreateCheckoutFormInitializeRequest request = new CreateCheckoutFormInitializeRequest();
request.Locale = Locale.TR.ToString();
request.ConversationId = "123456789";
request.Price = "1";
request.PaidPrice = "1.2";
request.Currency = Currency.TRY.ToString();
request.BasketId = "B67832";
request.PaymentGroup = PaymentGroup.PRODUCT.ToString();
request.CallbackUrl = "https://www.merchant.com/callback";

List<int> enabledInstallments = new List<int>();
enabledInstallments.Add(2);
enabledInstallments.Add(3);
enabledInstallments.Add(6);
enabledInstallments.Add(9);
request.EnabledInstallments = enabledInstallments;

Buyer buyer = new Buyer();
buyer.Id = "BY789";
buyer.Name = "John";
buyer.Surname = "Doe";
buyer.GsmNumber = "+905350000000";
buyer.Email = "email@email.com";
buyer.IdentityNumber = "74300864791";
buyer.LastLoginDate = "2015-10-05 12:43:35";
buyer.RegistrationDate = "2013-04-21 15:12:09";
buyer.RegistrationAddress = "Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1";
buyer.Ip = "85.34.78.112";
buyer.City = "Istanbul";
buyer.Country = "Turkey";
buyer.ZipCode = "34732";
request.Buyer = buyer;

Address shippingAddress = new Address();
shippingAddress.ContactName = "Jane Doe";
shippingAddress.City = "Istanbul";
shippingAddress.Country = "Turkey";
shippingAddress.Description = "Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1";
shippingAddress.ZipCode = "34742";
request.ShippingAddress = shippingAddress;

Address billingAddress = new Address();
billingAddress.ContactName = "Jane Doe";
billingAddress.City = "Istanbul";
billingAddress.Country = "Turkey";
billingAddress.Description = "Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1";
billingAddress.ZipCode = "34742";
request.BillingAddress = billingAddress;

List<BasketItem> basketItems = new List<BasketItem>();
BasketItem firstBasketItem = new BasketItem();
firstBasketItem.Id = "BI101";
firstBasketItem.Name = "Binocular";
firstBasketItem.Category1 = "Collectibles";
firstBasketItem.Category2 = "Accessories";
firstBasketItem.ItemType = BasketItemType.PHYSICAL.ToString();
firstBasketItem.Price = "0.3";
basketItems.Add(firstBasketItem);

BasketItem secondBasketItem = new BasketItem();
secondBasketItem.Id = "BI102";
secondBasketItem.Name = "Game code";
secondBasketItem.Category1 = "Game";
secondBasketItem.Category2 = "Online Game Items";
secondBasketItem.ItemType = BasketItemType.VIRTUAL.ToString();
secondBasketItem.Price = "0.5";
basketItems.Add(secondBasketItem);

BasketItem thirdBasketItem = new BasketItem();
thirdBasketItem.Id = "BI103";
thirdBasketItem.Name = "Usb";
thirdBasketItem.Category1 = "Electronics";
thirdBasketItem.Category2 = "Usb / Cable";
thirdBasketItem.ItemType = BasketItemType.PHYSICAL.ToString();
thirdBasketItem.Price = "0.2";
basketItems.Add(thirdBasketItem);
request.BasketItems = basketItems;

CheckoutFormInitialize checkoutFormInitialize = CheckoutFormInitialize.Create(request, options);
CreateCheckoutFormInitializeRequest request = new CreateCheckoutFormInitializeRequest();
request.setLocale(Locale.TR.getValue());
request.setConversationId("123456789");
request.setPrice(new BigDecimal("1"));
request.setPaidPrice(new BigDecimal("1.2"));
request.setCurrency(Currency.TRY.name());
request.setBasketId("B67832");
request.setPaymentGroup(PaymentGroup.PRODUCT.name());
request.setCallbackUrl("https://www.merchant.com/callback");

List<Integer> enabledInstallments = new ArrayList<Integer>();
enabledInstallments.add(2);
enabledInstallments.add(3);
enabledInstallments.add(6);
enabledInstallments.add(9);
request.setEnabledInstallments(enabledInstallments);

Buyer buyer = new Buyer();
buyer.setId("BY789");
buyer.setName("John");
buyer.setSurname("Doe");
buyer.setGsmNumber("+905350000000");
buyer.setEmail("email@email.com");
buyer.setIdentityNumber("74300864791");
buyer.setLastLoginDate("2015-10-05 12:43:35");
buyer.setRegistrationDate("2013-04-21 15:12:09");
buyer.setRegistrationAddress("Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1");
buyer.setIp("85.34.78.112");
buyer.setCity("Istanbul");
buyer.setCountry("Turkey");
buyer.setZipCode("34732");
request.setBuyer(buyer);

Address shippingAddress = new Address();
shippingAddress.setContactName("Jane Doe");
shippingAddress.setCity("Istanbul");
shippingAddress.setCountry("Turkey");
shippingAddress.setAddress("Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1");
shippingAddress.setZipCode("34742");
request.setShippingAddress(shippingAddress);

Address billingAddress = new Address();
billingAddress.setContactName("Jane Doe");
billingAddress.setCity("Istanbul");
billingAddress.setCountry("Turkey");
billingAddress.setAddress("Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1");
billingAddress.setZipCode("34742");
request.setBillingAddress(billingAddress);

List<BasketItem> basketItems = new ArrayList<BasketItem>();
BasketItem firstBasketItem = new BasketItem();
firstBasketItem.setId("BI101");
firstBasketItem.setName("Binocular");
firstBasketItem.setCategory1("Collectibles");
firstBasketItem.setCategory2("Accessories");
firstBasketItem.setItemType(BasketItemType.PHYSICAL.name());
firstBasketItem.setPrice(new BigDecimal("0.3"));
basketItems.add(firstBasketItem);

BasketItem secondBasketItem = new BasketItem();
secondBasketItem.setId("BI102");
secondBasketItem.setName("Game code");
secondBasketItem.setCategory1("Game");
secondBasketItem.setCategory2("Online Game Items");
secondBasketItem.setItemType(BasketItemType.VIRTUAL.name());
secondBasketItem.setPrice(new BigDecimal("0.5"));
basketItems.add(secondBasketItem);

BasketItem thirdBasketItem = new BasketItem();
thirdBasketItem.setId("BI103");
thirdBasketItem.setName("Usb");
thirdBasketItem.setCategory1("Electronics");
thirdBasketItem.setCategory2("Usb / Cable");
thirdBasketItem.setItemType(BasketItemType.PHYSICAL.name());
thirdBasketItem.setPrice(new BigDecimal("0.2"));
basketItems.add(thirdBasketItem);
request.setBasketItems(basketItems);

CheckoutFormInitialize checkoutFormInitialize = CheckoutFormInitialize.create(request, options);
var request = {
  locale: Iyzipay.LOCALE.TR,
  conversationId: '123456789',
  price: '1',
  paidPrice: '1.2',
  currency: Iyzipay.CURRENCY.TRY,
  basketId: 'B67832',
  paymentGroup: Iyzipay.PAYMENT_GROUP.PRODUCT,
  callbackUrl: 'https://www.merchant.com/callback',
  enabledInstallments: [2, 3, 6, 9],
  buyer: {
    id: 'BY789',
    name: 'John',
    surname: 'Doe',
    gsmNumber: '+905350000000',
    email: 'email@email.com',
    identityNumber: '74300864791',
    lastLoginDate: '2015-10-05 12:43:35',
    registrationDate: '2013-04-21 15:12:09',
    registrationAddress: 'Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1',
    ip: '85.34.78.112',
    city: 'Istanbul',
    country: 'Turkey',
    zipCode: '34732'
  },
  shippingAddress: {
    contactName: 'Jane Doe',
    city: 'Istanbul',
    country: 'Turkey',
    address: 'Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1',
    zipCode: '34742'
  },
  billingAddress: {
    contactName: 'Jane Doe',
    city: 'Istanbul',
    country: 'Turkey',
    address: 'Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1',
    zipCode: '34742'
  },
  basketItems: [
    {
      id: 'BI101',
      name: 'Binocular',
      category1: 'Collectibles',
      category2: 'Accessories',
      itemType: Iyzipay.BASKET_ITEM_TYPE.PHYSICAL,
      price: '0.3'
    },
    {
      id: 'BI102',
      name: 'Game code',
      category1: 'Game',
      category2: 'Online Game Items',
      itemType: Iyzipay.BASKET_ITEM_TYPE.VIRTUAL,
      price: '0.5'
    },
    {
      id: 'BI103',
      name: 'Usb',
      category1: 'Electronics',
      category2: 'Usb / Cable',
      itemType: Iyzipay.BASKET_ITEM_TYPE.PHYSICAL,
      price: '0.2'
    }
  ]
};

iyzipay.checkoutFormInitialize.create(request, function (err, result) {
  console.log(err, result);
  done();
});
buyer = {
  id: 'BY789',
  name: 'John',
  surname: 'Doe',
  identityNumber: '74300864791',
  email: 'email@email.com',
  gsmNumber: '+905350000000',
  registrationDate: '2013-04-21 15:12:09',
  lastLoginDate: '2015-10-05 12:43:35',
  registrationAddress: 'Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1',
  city: 'Istanbul',
  country: 'Turkey',
  zipCode: '34732',
  ip: '85.34.78.112'
}
address = {
  address: 'Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1',
  zipCode: '34732',
  contactName: 'John Doe',
  city: 'Istanbul',
  country: 'Turkey'
}

item1 = {
  id: 'BI101',
  name: 'Binocular',
  category1: 'Collectibles',
  category2: 'Accessories',
  itemType: Iyzipay::Model::BasketItemType::PHYSICAL,
  price: '0.3',
  subMerchantKey: 'sub merchant key',
  subMerchantPrice: '0.27'
}
item2 = {
  id: 'BI102',
  name: 'Game code',
  category1: 'Game',
  category2: 'Online Game Items',
  itemType: Iyzipay::Model::BasketItemType::VIRTUAL,
  price: '0.5',
  subMerchantKey: 'sub merchant key',
  subMerchantPrice: '0.42'
}
item3 = {
  id: 'BI103',
  name: 'Usb',
  category1: 'Electronics',
  category2: 'Usb / Cable',
  itemType: Iyzipay::Model::BasketItemType::PHYSICAL,
  price: '0.2',
  subMerchantKey: 'sub merchant key',
  subMerchantPrice: '0.18'
}
request = {
  locale: 'tr',
  conversationId: '123456789',
  price: '1.0',
  paidPrice: '1.0',
  basketId: 'B67832',
  paymentGroup: Iyzipay::Model::PaymentGroup::PRODUCT,
  callbackUrl: 'https://www.merchant.com/callback',
  enabledInstallments: [2,3,6,9],
  currency: Iyzipay::Model::Currency::TRY,
  buyer: buyer,
  billingAddress: address,
  shippingAddress: address,
  basketItems: [item1, item2, item3]
}
checkout_form_initialize = Iyzipay::Model::CheckoutFormInitialize.new.create(request, @options)
request = dict([('locale', 'tr')])
request['conversationId'] = '123456789'
request['price'] = '1'
request['paidPrice'] = '1.2'
request['basketId'] = 'B67832'
request['paymentGroup'] = 'PRODUCT'
request['callbackUrl'] = 'https://www.merchant.com/callback'

buyer = dict([('id', 'BY789')])
buyer['name'] = 'John'
buyer['surname'] = 'Doe'
buyer['gsmNumber'] = '+905350000000'
buyer['email'] = 'email@email.com'
buyer['identityNumber'] = '74300864791'
buyer['lastLoginDate'] = '2015-10-05 12:43:35'
buyer['registrationDate'] = '2013-04-21 15:12:09'
buyer['registrationAddress'] = 'Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1'
buyer['ip'] = '85.34.78.112'
buyer['city'] = 'Istanbul'
buyer['country'] = 'Turkey'
buyer['zipCode'] = '34732'
request['buyer'] = buyer

address = dict([('address', 'Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1')])
address['zipCode'] = '34732'
address['contactName'] = 'Jane Doe'
address['city'] = 'Istanbul'
address['country'] = 'Turkey'
request['shippingAddress'] = address
request['billingAddress'] = address

basket_items = []
basket_item_first = dict([('id', 'BI101')])
basket_item_first['name'] = 'Binocular'
basket_item_first['category1'] = 'Collectibles'
basket_item_first['category2'] = 'Accessories'
basket_item_first['itemType'] = 'PHYSICAL'
basket_item_first['price'] = '0.3'
basket_item_first['subMerchantKey'] = 'sub merchant key'
basket_item_first['subMerchantPrice'] = '0.27'
basket_items.append(basket_item_first)

basket_item_second = dict([('id', 'BI102')])
basket_item_second['name'] = 'Game code'
basket_item_second['category1'] = 'Game'
basket_item_second['category2'] = 'Online Game Items'
basket_item_second['itemType'] = 'VIRTUAL'
basket_item_second['price'] = '0.5'
basket_item_second['subMerchantKey'] = 'sub merchant key'
basket_item_second['subMerchantPrice'] = '0.42'
basket_items.append(basket_item_second)

basket_item_third = dict([('id', 'BI103')])
basket_item_third['name'] = 'Usb'
basket_item_third['category1'] = 'Electronics'
basket_item_third['category2'] = 'Usb / Cable'
basket_item_third['itemType'] = 'PHYSICAL'
basket_item_third['price'] = '0.2'
basket_item_third['subMerchantKey'] = 'sub merchant key'
basket_item_third['subMerchantPrice'] = '0.18'
basket_items.append(basket_item_third)

request['basketItems'] = basket_items

checkout_form_initialize = iyzipay.CheckoutFormInitialize()
checkout_form_initialize_response = checkout_form_initialize.create(request, options)
//Request
{
  "locale": "tr",
  "conversationId": "123456789",
  "price": "1.0",
  "basketId": "B67832",
  "paymentGroup": "PRODUCT",
  "buyer": {
    "id": "BY789",
    "name": "John",
    "surname": "Doe",
    "identityNumber": "74300864791",
    "email": "email@email.com",
    "gsmNumber": "+905350000000",
    "registrationDate": "2013-04-21 15:12:09",
    "lastLoginDate": "2015-10-05 12:43:35",
    "registrationAddress": "Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1",
    "city": "Istanbul",
    "country": "Turkey",
    "zipCode": "34732",
    "ip": "85.34.78.112"
  },
  "shippingAddress": {
    "address": "Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1",
    "zipCode": "34742",
    "contactName": "Jane Doe",
    "city": "Istanbul",
    "country": "Turkey"
  },
  "billingAddress": {
    "address": "Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1",
    "zipCode": "34742",
    "contactName": "Jane Doe",
    "city": "Istanbul",
    "country": "Turkey"
  },
  "basketItems": [
    {
      "id": "BI101",
      "price": "0.3",
      "name": "Binocular",
      "category1": "Collectibles",
      "category2": "Accessories",
      "itemType": "PHYSICAL"
    },
    {
      "id": "BI102",
      "price": "0.5",
      "name": "Game code",
      "category1": "Game",
      "category2": "Online Game Items",
      "itemType": "VIRTUAL"
    },
    {
      "id": "BI103",
      "price": "0.2",
      "name": "Usb",
      "category1": "Electronics",
      "category2": "Usb / Cable",
      "itemType": "PHYSICAL"
    }
  ],
  "callbackUrl": "https://www.merchant.com/callback",
  "currency": "TRY",
  "paidPrice": "1.2",
  "enabledInstallments": [
    1,
    2,
    3,
    6,
    9
  ]
}

//Response
{
  "status": "success",
  "locale": "tr",
  "systemTime": 1470731039071,
  "conversationId": "123456789",
  "token": "d9a1d90e-7cfb-4ead-a6ec-34237bac04f0",
  "checkoutFormContent": "<script type=\"text/javascript\">if (typeof iyziInit == 'undefined') {var iyziInit = {currency:'TRY',token:'d9a1d90e-7cfb-4ead-a6ec-34237bac04f0',price:1.20,locale:'tr',baseUrl:'https://sandbox-api.iyzipay.com',registerCardEnabled:true,bkmEnabled:true,userCards:[],force3Ds:false, isSandbox:true, createTag:function(){var iyziCSSTag = document.createElement('link');iyziCSSTag.setAttribute('rel','stylesheet');iyziCSSTag.setAttribute('type','text/css');iyziCSSTag.setAttribute('href','https://sandbox-static.iyzipay.com/checkoutform/css/main.min.css?v=1470731039031');document.head.appendChild(iyziCSSTag);var iyziJSTag = document.createElement('script');iyziJSTag.setAttribute('src','https://sandbox-static.iyzipay.com/checkoutform/js/iyziCheckout.min.js?v=1470731039031');document.head.appendChild(iyziJSTag);}};iyziInit.createTag();}</script>",
  "tokenExpireTime": 1800,
  "paymentPageUrl": "https://sandbox-cpp.iyzipay.com?token=d9a1d90e-7cfb-4ead-a6ec-34237bac04f0&lang=tr"
}

Örnek Kodlar

var Iyzipay = require('iyzipay'); var iyzipay = new Iyzipay({ apiKey: "sandbox-afXhZPW0MQlE4dCUUlHcEopnMBgXnAZI", secretKey: "sandbox-wbwpzKIiplZxI3hh5ALI4FJyAcZKL6kq", uri: 'https://sandbox-api.iyzipay.com' }); var request = { locale: Iyzipay.LOCALE.TR, conversationId: '123456789', price: '1', paidPrice: '1.2', currency: Iyzipay.CURRENCY.TRY, basketId: 'B67832', paymentGroup: Iyzipay.PAYMENT_GROUP.LISTING, callbackUrl: 'https://www.merchant.com/callback', enabledInstallments: [2, 3, 6, 9], buyer: { id: 'BY789', name: 'John', surname: 'Doe', gsmNumber: '+905350000000', email: 'email@email.com', identityNumber: '74300864791', lastLoginDate: '2015-10-05 12:43:35', registrationDate: '2013-04-21 15:12:09', registrationAddress: 'Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1', ip: '85.34.78.112', city: 'Istanbul', country: 'Turkey', zipCode: '34732' }, shippingAddress: { contactName: 'Jane Doe', city: 'Istanbul', country: 'Turkey', address: 'Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1', zipCode: '34742' }, billingAddress: { contactName: 'Jane Doe', city: 'Istanbul', country: 'Turkey', address: 'Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1', zipCode: '34742' }, basketItems: [ { id: 'BI101', name: 'Binocular', category1: 'Collectibles', category2: 'Accessories', itemType: Iyzipay.BASKET_ITEM_TYPE.PHYSICAL, price: '0.3' }, { id: 'BI102', name: 'Game code', category1: 'Game', category2: 'Online Game Items', itemType: Iyzipay.BASKET_ITEM_TYPE.VIRTUAL, price: '0.5' }, { id: 'BI103', name: 'Usb', category1: 'Electronics', category2: 'Usb / Cable', itemType: Iyzipay.BASKET_ITEM_TYPE.PHYSICAL, price: '0.2' } ] }; iyzipay.checkoutFormInitialize.create(request, function (err, result) { //console.log(result); console.log(result.checkoutFormContent + '<div id="iyzipay-checkout-form" class="responsive"></div>'); });