Kazancını iyzico’ya aktar

Pazaryeri entegrasyonuna sahip üye işyerlerimiz, alt üye işyerlerinin(submerchant) hak edişlerini, yine alt üye işyerlerinin iyzico hesaplarına hızlıca aktarabilirler.

Bu süreç nasıl başlatılır?

 • Üye işyeri iyzico hesabına transfer sürecinin başlatılmasını sağlar. Bunun için websitesi üzerinde alt üye işyerine bir link veya button gösterir. Bu link iyzico servisinden bir istekle alınır.
 • Linke tıklayan alt üye işyeri, iyzico sayfasına yönlendirilir ve telefon/email ile iyzico sistemine kayıt olur veya giriş yapar. Alt üye işyeri telefonuna gönderilen sms kodunu giriş esnasında kullanmak zorundadır.
 • Alt üye işyeri, hak edişinin iyzico hesabına aktarılmasını onaylar. Bu aşamada alt üye işyeri gelecekteki tüm hak edişlerinin de iyzico hesabına aktarılmasını seçebilir.
 • Alt üye işyeri süreci tamamladığında istek sırasında gönderilen callbackUrl adresine yönlendirilir.
 • Alt üye işyerinin iyzico hesabına 1 saat içinde para transferi yapılır.

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir:

Parametre ismi Tip Zorunluluk Açıklama
locale string hayır iyzico istek sonucunda dönen metinlerin dilini ayarlamak için kullanılır. Varsayılan değeri tr’dir.
conversationId string hayır İstek esnasında gönderip, sonuçta alabileceğiniz bir değer, request/response eşleşmesi yapmak için kullanılabilir.
subMerchantKey string evet Alt üye işyerinin eşsiz anahtar değeri
callbackUrl string evet Alt üye işyerinin işlem sonucu yönlendirileceği ve notifikasyon gönderilecen URL
price string evet Alt üye işyerinin iyzico hesabına aktarılacak tutar

Servisten dönen parametreler şu şekildedir:

Parametre ismi Tip Açıklama
token string iyzico hesabına transfer işlemi için oluşturulan eşsiz değer. Bu değer aynı zamanda callbackUrl adresine gönderilir
url string Alt üye işyerinin süreci tamamlayabilmesi için yönlendirilmesi gereken iyzico linki
isSettingsAllTime boolean seçilen transfer işleminin bir seferlik veya sürekli olduğunu belirtir.
status string Yapılan isteğin sonucunu bildirir. İşlem başarılı ise success, hatalı ise failure döner.
errorCode string İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen koddur.
errorMessage string İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen mesajdır. Locale parametresine göre dil desteği sunar.
errorGroup string İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen gruptur.
locale string İstekte belirtilen locale değeri geri dönülür, varsayılan değeri tr’dir.
systemTime integer Dönen sonucun o anki unix timestamp değeridir.
conversationId string İstek esnasında gönderilmişse, sonuçta aynen geri iletilir.

$request = new \Iyzipay\Request\CreateSettlementToBalanceRequest();
$request->setSubMerchantKey("11654127");
$request->setCallbackUrl("https://www.callback");
$request->setPrice("0.1");

$settlementToBalance = \Iyzipay\Model\SettlementToBalance::create($request, Config::options());
request = {
  subMerchantKey: 'qGtxC8fgykhJlH2afdAcxT0M3ls=',
  callbackUrl: 'https://merchantwebsite.com',
  price: '10',
  locale: 'tr',
  conversationId: '123456'
  }
  settlement_to_balance = Iyzipay::Model::SettlementToBalance.new.create(request, @options)
//Request
{
  "subMerchantKey": "qGtxC8fgykhJlH2afdAcxT0M3ls=",
  "callbackUrl": "https://merchantwebsite.com",
  "price": "10",
  "locale": "tr",
  "conversationId": "123456"
}

//Response
{
  "status": "success",
  "locale": "tr",
  "systemTime": 1470730913791,
  "conversationId": "123456",
  "token": "1sx2345wesdfasaSA",
  "url": "https://sandbox-consumer.iyzico.com/xyz",
  "isSettingsAllTime": 1
}

Örnek Kodlar