iyzico buton özelleştirme

iyzico buttonu aşağıdaki özelleştirme parametlerini kullanarak sitenize en uygun şekilde ekleyebilirsiniz.

new iyzico.buttons({
 locale: "en_EN",
 selector: "#iyzico-button",
 buttonType: "refund",
 style: {
   color: "black",
   shape: "rect",
   tagline: "logo"
 },
 form: {
  name: "iyzico-refund-form",
  action: "/refund-post",
 },
 onSubmit: function () {
   console.log("iyzico button onSubmit");
 }
});
 1. Seçici
 2. Dil
 3. Buton tipi
 4. Stil
 5. Form
 6. Callbacks

1. Seçici

iyzico buttonun ekleneceği dom elementi seçer. Bu parametrenin class veya id selector olması gerekmektedir. Bu değerin sayfada uniq olması beklenmektedir.

Değer: selector
Tip: string
Varsayılan: "#iyzico-button"

2. Dil

Butonla beraber eklenen metinleri bu parametre ile dillere göre yönetebilirsiniz.

Değer: locale
Tip: string
Varsayılan: "tr_TR"
Alabileceği Değerler: "tr_TR", "en_EN"

3. Buton tipi

iyzico butonun ödeme mi iade için mi kullanılacağını bu parametre ile yönetebilirsiz. Parametreye göre butonun üzerindeki metin güncellenir.

Değer: buttonType
Tip: string
Varsayılan: "pay"
Alabileceği Değerler: "pay", "refund"

4. Stil

iyzico butonun stil düzenlemelerini bu parametreleri kullanarak yönetebilirsiniz.

Stil Özellikleri

Değer Tip Varsayılan Alabileceği Değerler Açıklama
color string blue blue, orange, yellow, black Butonun arkaplan rengini değiştirir.
shape string pill pill, rect Butonun radius değerini değiştirir.
tagline string null text, logo Buton altına ödeme metodlarının logolarını veya metin ekler. Logo özelliği sadece buttonType pay olduğunda kullanılır.

5. Form

iyzico buton ile eklenen form taglerini bu parametre ile ihtiyacınıza göre yönetebilirsiniz.

Form Özellikleri

Değer Tip Varsayılan Alabileceği Değerler Açıklama
name string iyzico-form Herhangi bir değer Formun name değerini değiştirir.
action string # Herhangi bir değer Formun action değerini değiştirir.

6. Callbacks

Callbacks Özellikleri

Değer Tip Varsayılan Açıklama
onSubmit function null Eğer bu callback eklenmiş ise form submit yapıldığında bu fonksiyon tetiklenir.Eğer bu değer var ise html form submit devre dışı bırakılır.