Taksit-sorgulama

Taksit sorgulama(installment), ilgili kart bir kredi kartı ise ve bir taksit programına dahil ise, kaç taksit yapılabileceği ve taksit komisyon oranı konusunda bilgi vermektedir.

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir:

Parametre ismi Tip Zorunluluk Açıklama
binNumber string hayır Kartın ilk 6 hanesidir.
locale string hayır iyzico istek sonucunda dönen metinlerin dilini ayarlamak için kullanılır. Varsayılan değeri tr’dir.
conversationId string hayır İstek esnasında gönderip, sonuçta alabileceğiniz bir değer, request/response eşleşmesi yapmak için kullanılabilir.
price string evet Taksitlendirilmek istenen tutar bilgisi.
Servisin verdiği yanıta göre şu kurallar uygulanmalıdır:
 • card_type parametresi DEBIT_CARD olarak döndüğünde bu kart ile yapılmak istenen ödeme işlemi 3D ile ödeme kullanılarak yapılmalıdır.
 • card_family alanındaki değerlere göre taksit seçenekleri ön yüzde gösterilebilir. Taksit yapabileceğiniz aileler: Bonus, World, Maximum, Axess, Cardfinans, Paraf ve Advantage'tır.
 • force3ds(installmentDetails) değeri 1 olarak döner ise, işlem 3D olarak yapılmalıdır. 0 ise işlem 3D olmadan yapılabilir ek olarak 3D de tercih edilebilir. Üye işyerine 3D zorunlu olarak işaretlenmiş ise bu değer sürekli 1 olarak döner.
 • Taksit sorgulama, iyzico kontrol panelinde, “Taksit ve Komisyon Yönetimi” bölümünde belirlenen oranları döndürmektedir. Bu bölümde yapılan değişiklikler otomatik olarak installment servisine yansıyacaktır.
 • Eğer istek yaparken “bin” numarası gönderilmez ise, tüm taksit seçenekleri dönmektedir. “Bin” numarası gönderilir ise, sadece o karta özel taksit seçenekleri dönmektedir.

Servisten dönen parametreler şu şekildedir:

Parametre ismi Tip Açıklama
status string Yapılan isteğin sonucunu bildirir. İşlem başarılı ise success, hatalı ise failure döner.
locale string İstekte belirtilen locale değeri geri dönülür, varsayılan değeri trdir.
systemTime integer Dönen sonucun o anki unix timestamp değeridir.
conversationId string İstek esnasında gönderilmişse, sonuçta aynen geri iletilir.
binNumber (installmentDetails) string Kartın ilk 6 hanesidir.
price (installmentDetails) string Toplam tutar.
cardType (installmentDetails) string Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu tipi. Geçerli değerler: CREDIT_CARD, DEBIT_CARD, PREPAID_CARD
cardAssociation (installmentDetails) string Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu kuruluş. Geçerli değerler: TROY, VISA, MASTER_CARD, AMERICAN_EXPRESS
cardFamilyName (installmentDetails) string Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu aile. Geçerli değerler: Bonus, Axess, World, Maximum, Paraf, CardFinans, Advantage
force3ds (installmentDetails) string İşlemin 3ds yapılmasına gerek olup olmadığını gösterir. 1 veya 0 değerlerini alır. 1 ise işlem 3ds ile yapılmalıdır.
bankName (installmentDetails) string Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu banka adı.
bankCode(installmentDetails) integer Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu banka kodu.
installmentPrice (installmentPrices)(installmentDetails) string Taksit başına düşen tutar.
totalPrice (installmentPrices)(installmentDetails) string Toplam taksitli tutar.
installmentNumber (installmentPrices)(installmentDetails) string Taksit sayısı.
errorCode string İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen koddur.
errorMessage string İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen mesajdır. Locale parametresine göre dil desteği sunar.
errorGroup string İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen gruptur.

$request = new \Iyzipay\Request\RetrieveInstallmentInfoRequest();
$request->setLocale(\Iyzipay\Model\Locale::TR);
$request->setConversationId("123456789");
$request->setBinNumber("554960");
$request->setPrice("100");

$installmentInfo = \Iyzipay\Model\InstallmentInfo::retrieve($request, Config::options());
RetrieveInstallmentInfoRequest request = new RetrieveInstallmentInfoRequest();
request.Locale = Locale.TR.ToString();
request.ConversationId = "123456789";
request.BinNumber = "554960";
request.Price = "100";

InstallmentInfo installmentInfo = InstallmentInfo.Retrieve(request, options);
RetrieveInstallmentInfoRequest request = new RetrieveInstallmentInfoRequest();
request.setLocale(Locale.TR.getValue());
request.setConversationId("123456789");
request.setBinNumber("554960");
request.setPrice(new BigDecimal("100"));

InstallmentInfo installmentInfo = InstallmentInfo.retrieve(request, options);
iyzipay.installmentInfo.retrieve({
  locale: Iyzipay.LOCALE.TR,
  conversationId: '123456789',
  binNumber: '554960',
  price: '100'
}, function (err, result) {
  console.log(err, result);
  done();
});
request = {
  locale: 'tr',
  conversationId: '123456789',
  binNumber: '454671',
  price: '1',
}
installment_info = Iyzipay::Model::InstallmentInfo.new.retrieve(request, @options)
request = dict([('locale', 'tr')])
request['conversationId'] = '123456789'
request['binNumber'] = '454671'
request['price'] = '1'

installment_info = iyzipay.InstallmentInfo()
installment_info_response = installment_info.retrieve(request, options)
//Request
  "locale": "tr",
  "conversationId": "123456789",
  "binNumber": "454360",
  "price": "100.0"
//Response
{
  "status": "success",
  "locale": "tr",
  "systemTime": 1470727458044,
  "conversationId": "123456789",
  "installmentDetails": [
    {
      "binNumber": "454360",
      "price": 100,
      "cardType": "CREDIT_CARD",
      "cardAssociation": "VISA",
      "cardFamilyName": "Maximum",
      "force3ds": 0,
      "bankCode": 64,
      "bankName": "İş Bankası",
      "forceCvc": 0,
      "installmentPrices": [
        {
          "installmentPrice": 100,
          "totalPrice": 100,
          "installmentNumber": 1
        },
        {
          "installmentPrice": 50.68,
          "totalPrice": 101.36,
          "installmentNumber": 2
        },
        {
          "installmentPrice": 33.95,
          "totalPrice": 101.86,
          "installmentNumber": 3
        },
        {
          "installmentPrice": 17.43,
          "totalPrice": 104.58,
          "installmentNumber": 6
        },
        {
          "installmentPrice": 12.19,
          "totalPrice": 109.67,
          "installmentNumber": 9
        }
      ]
    }
  ]
}

Örnek Kodlar

var Iyzipay = require('iyzipay'); var iyzipay = new Iyzipay({ apiKey: "sandbox-afXhZPW0MQlE4dCUUlHcEopnMBgXnAZI", secretKey: "sandbox-wbwpzKIiplZxI3hh5ALI4FJyAcZKL6kq", uri: 'https://sandbox-api.iyzipay.com' }); iyzipay.installmentInfo.retrieve({ locale: Iyzipay.LOCALE.TR, conversationId: '123456789', binNumber: '554960', price: '100' }, function (err, result) { console.log(result); });