Kart Saklama

Kullanıcı ve kart oluşturma :

Bir kullanıcıya bağlı ikinci bir kart oluşturmak :

Saklı kartları sorgulama :

Saklı kart silme :

Kullanıcı ve kart oluşturma

Bu servisi kullanarak ödeme oluşturmadan, iyzico'da bir kullanıcı ve o kullanıcıya bağlı bir kart oluşturabilirsiniz. Saklı bir kart ile ödeme almak için ödeme ve 3D ile ödeme sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir:

Parametre ismi Tip Zorunluluk Açıklama
cardAlias string evet Saklı karta verilen isim.
cardHoldername string evet Kartın üzerindeki isim.
cardNumber string evet Kartın numarası.
expireMonth string evet Kartın üzerindeki ay.
expireYear string evet Kartın üzerindeki yıl.
email string evet Saklı kart sahibinin email adresi.
externalId string hayır Saklanmak istenen karta üye iş yeri tarafından verilen id.
locale string hayır iyzico istek sonucunda dönen metinlerin dilini ayarlamak için kullanılır. Varsayılan değeri tr’dir.
conversationId string hayır İstek esnasında gönderip, sonuçta alabileceğiniz bir değer, request/response eşleşmesi yapmak için kullanılabilir.

carduserkey ve cardtoken değerlerini saklayabilirsiniz.

Servisten dönen parametreler şu şekildedir:

Parametre ismi Tip Açıklama
status string Yapılan isteğin sonucunu bildirir. İşlem başarılı ise success, hatalı ise failure döner.
errorCode string İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen koddur.
errorMessage string İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen mesajdır. Locale parametresine göre dil desteği sunar.
errorGroup string İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen gruptur.
locale string İstekte belirtilen locale değeri geri dönülür, varsayılan değeri trdir.
systemTime integer Dönen sonucun o anki unix timestamp değeridir.
conversationId string İstek esnasında gönderilmişse, sonuçta aynen geri iletilir.
binNumber string Kartın ilk 6 hanesidir.
cardType string Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu tipi. Geçerli değerler: CREDIT_CARD, DEBIT_CARD, PREPAID_CARD
cardAssociation string Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu kuruluş. Geçerli değerler: VISA, MASTER_CARD, AMERICAN_EXPRESS
cardFamily string Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu aile. Geçerli değerler: Bonus, Axess, World, Maximum, Paraf, CardFinans.
cardBankName string Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu banka adı.
cardBankCode integer Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu banka kodu.
email string Saklanan kart üzerindeki email.
cardUserKey string Saklı kart kullanıcısının iyzico tarafından belirlenen değeri.
cardToken string Saklı kart kullanıcısına bağlı iyzico tarafından belirlenen saklı kart değeri.
cardAlias string Karta verilen isim.
$request = new \Iyzipay\Request\CreateCardRequest();
$request->setLocale(\Iyzipay\Model\Locale::TR);
$request->setConversationId("123456789");
$request->setEmail("email@email.com");
$request->setExternalId("external id");
$cardInformation = new \Iyzipay\Model\CardInformation();
$cardInformation->setCardAlias("card alias");
$cardInformation->setCardHolderName("John Doe");
$cardInformation->setCardNumber("5528790000000008");
$cardInformation->setExpireMonth("12");
$cardInformation->setExpireYear("2030");
$request->setCard($cardInformation);

$card = \Iyzipay\Model\Card::create($request, Config::options());
CreateCardRequest request = new CreateCardRequest();
request.Locale = Locale.TR.ToString();
request.ConversationId = "123456789";
request.Email = "email@email.com";
request.ExternalId = "external id";

CardInformation cardInformation = new CardInformation();
cardInformation.CardAlias = "card alias";
cardInformation.CardHolderName = "John Doe";
cardInformation.CardNumber = "5528790000000008";
cardInformation.ExpireMonth = "12";
cardInformation.ExpireYear = "2030";
request.Card = cardInformation;

Card card = Card.Create(request, options);
CreateCardRequest request = new CreateCardRequest();
request.setLocale(Locale.TR.getValue());
request.setConversationId("123456789");
request.setEmail("email@email.com");
request.setExternalId("external id");

CardInformation cardInformation = new CardInformation();
cardInformation.setCardAlias("card alias");
cardInformation.setCardHolderName("John Doe");
cardInformation.setCardNumber("5528790000000008");
cardInformation.setExpireMonth("12");
cardInformation.setExpireYear("2030");
request.setCard(cardInformation);

Card card = Card.create(request, options);
iyzipay.card.create({
  locale: Iyzipay.LOCALE.TR,
  conversationId: '123456789',
  email: 'email@email.com',
  externalId: 'external id',
  card: {
    cardAlias: 'card alias',
    cardHolderName: 'John Doe',
    cardNumber: '5528790000000008',
    expireMonth: '12',
    expireYear: '2030'
  }
}, function (err, result) {
  console.log(err, result);
  done();
});
request = dict([('locale', 'tr')])
request['conversationId'] = '123456'
request['email'] = 'email@email.com'
request['externalId'] = 'external id'

card_information = dict([('cardAlias', 'card alias')])
card_information['cardNumber'] = '5528790000000008'
card_information['expireYear'] = '2030'
card_information['expireMonth'] = '12'
card_information['cardHolderName'] = 'John Doe'
request['card'] = card_information

card = iyzipay.Card()
card_response = card.create(request, options)
//Request
{
  "locale": "tr",
  "conversationId": "123456789",
  "externalId": "external id",
  "email": "email@email.com",
  "card": {
    "cardAlias": "card alias",
    "cardNumber": "5528790000000008",
    "expireYear": "2030",
    "expireMonth": "12",
    "cardHolderName": "John Doe"
  }
}

//Response
{
  "status": "success",
  "locale": "tr",
  "systemTime": 1470731323108,
  "conversationId": "123456789",
  "externalId": "external id",
  "email": "email@email.com",
  "cardUserKey": "W2OM/ZUXAn0qCepxpa5Taz89lV0=",
  "cardToken": "nOwIOTbi5VShGNKXMSggEe4zcKQ=",
  "cardAlias": "card alias",
  "binNumber": "552879",
  "cardType": "CREDIT_CARD",
  "cardAssociation": "MASTER_CARD",
  "cardFamily": "Paraf",
  "cardBankCode": 12,
  "cardBankName": "Halk Bankası"
}

Örnek Kodlar

Bir kullanıcıya bağlı ikinci bir kart oluşturmak

iyzico'da halihazırda oluşturulmuş bir kullanıcıya ikinci bir kart ekleyebilirsiniz.
Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir:

Parametre ismi Tip Zorunluluk Açıklama
cardAlias string evet Saklı karta verilen isim.
cardHoldername string evet Kartın üzerindeki isim.
cardNumber string evet Kartın numarası.
expireMonth string evet Kartın üzerindeki ay.
expireYear string evet Kartın üzerindeki yıl.
cardUserKey string evet Saklı kart kullanıcısının iyzico tarafından belirlenen değeri.
locale string hayır iyzico istek sonucunda dönen metinlerin dilini ayarlamak için kullanılır. Varsayılan değeri tr’dir.
conversationId string hayır İstek esnasında gönderip, sonuçta alabileceğiniz bir değer, request/response eşleşmesi yapmak için kullanılabilir.

cardtoken değerini saklayabilirsiniz.

Servisten dönen parametreler şu şekildedir:

Parametre ismi Tip Açıklama
status string Yapılan isteğin sonucunu bildirir. İşlem başarılı ise success, hatalı ise failure döner.
errorCode string İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen koddur.
errorMessage string İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen mesajdır. Locale parametresine göre dil desteği sunar.
errorGroup string İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen gruptur.
locale string İstekte belirtilen locale değeri geri dönülür, varsayılan değeri trdir.
systemTime integer Dönen sonucun o anki unix timestamp değeridir.
conversationId string İstek esnasında gönderilmişse, sonuçta aynen geri iletilir.
binNumber string Kartın ilk 6 hanesidir.
cardType string Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu tipi. Geçerli değerler: CREDIT_CARD, DEBIT_CARD, PREPAID_CARD
cardAssociation string Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu kuruluş. Geçerli değerler: VISA, MASTER_CARD, AMERICAN_EXPRESS.
cardFamily string Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu aile. Geçerli değerler: Bonus, Axess, World, Maximum, Paraf, CardFinans.
cardbankName string Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu banka adı.
cardbankCode integer Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu banka kodu.
email string Saklanan kart üzerindeki email.
carduserKey string Saklı kart kullanıcısının iyzico tarafından belirlenen değeri.
cardtoken string Saklı kart kullanıcısına bağlı iyzico tarafından belirlenen saklı kart değeri.
cardalias string Karta verilen isim.
$request = new \Iyzipay\Request\CreateCardRequest();
$request->setLocale(\Iyzipay\Model\Locale::TR);
$request->setConversationId("123456789");
$request->setCardUserKey("card user key");
$cardInformation = new \Iyzipay\Model\CardInformation();
$cardInformation->setCardAlias("card alias");
$cardInformation->setCardHolderName("John Doe");
$cardInformation->setCardNumber("5528790000000008");
$cardInformation->setExpireMonth("12");
$cardInformation->setExpireYear("2030");
$request->setCard($cardInformation);

$card = \Iyzipay\Model\Card::create($request, Config::options());
CreateCardRequest request = new CreateCardRequest();
request.Locale = Locale.TR.ToString();
request.ConversationId = "123456789";
request.CardUserKey = "card user key";

CardInformation cardInformation = new CardInformation();
cardInformation.CardAlias = "card alias";
cardInformation.CardHolderName = "John Doe";
cardInformation.CardNumber = "5528790000000008";
cardInformation.ExpireMonth = "12";
cardInformation.ExpireYear = "2030";
request.Card = cardInformation;

Card card = Card.Create(request, options);
CreateCardRequest request = new CreateCardRequest();
request.setLocale(Locale.TR.getValue());
request.setConversationId("123456789");
request.setCardUserKey("card user key");

CardInformation cardInformation = new CardInformation();
cardInformation.setCardAlias("card alias");
cardInformation.setCardHolderName("John Doe");
cardInformation.setCardNumber("5528790000000008");
cardInformation.setExpireMonth("12");
cardInformation.setExpireYear("2030");
request.setCard(cardInformation);

Card card = Card.create(request, options);
iyzipay.card.create({
  locale: Iyzipay.LOCALE.TR,
  conversationId: '123456789',
  cardUserKey: 'card user key',
  card: {
    cardAlias: 'card alias',
    cardHolderName: 'John Doe',
    cardNumber: '5528790000000008',
    expireMonth: '12',
    expireYear: '2030'
  }
}, function (err, result) {
  console.log(err, result);
  done();
});
request = dict([('locale', 'tr')])
request['conversationId'] = '123456'
request['cardUserKey'] = 'card user key'

card_information = dict([('cardAlias', 'card alias')])
card_information['cardNumber'] = '5528790000000008'
card_information['expireYear'] = '2030'
card_information['expireMonth'] = '12'
card_information['cardHolderName'] = 'John Doe'
request['card'] = card_information

card = iyzipay.Card()
card_response = card.create(request, options)
//Request
{
  "locale": "tr",
  "conversationId": "123456789",
  "cardUserKey": "W2OM/ZUXAn0qCepxpa5Taz89lV0=",
  "card": {
    "cardAlias": "card alias",
    "cardNumber": "5528790000000008",
    "expireYear": "2030",
    "expireMonth": "12",
    "cardHolderName": "John Doe"
  }
}

//Response
{
  "status": "success",
  "locale": "tr",
  "systemTime": 1470731435918,
  "conversationId": "123456789",
  "cardUserKey": "W2OM/ZUXAn0qCepxpa5Taz89lV0=",
  "cardToken": "DAx+xnNEwm/4scO+ih7rOsM+4jo=",
  "cardAlias": "card alias",
  "binNumber": "552879",
  "cardType": "CREDIT_CARD",
  "cardAssociation": "MASTER_CARD",
  "cardFamily": "Paraf",
  "cardBankCode": 12,
  "cardBankName": "Halk Bankası"
}

Örnek Kodlar

Saklı kartları sorgulama

iyzico'da bir kullanıcıya ait kartları sorgulayabilirsiniz.
Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir:

Parametre ismi Tip Zorunluluk Açıklama
cardUserKey string evet Saklı kart kullanıcısının iyzico tarafından belirlenen değeri.
locale string hayır iyzico istek sonucunda dönen metinlerin dilini ayarlamak için kullanılır. Varsayılan değeri tr’dir.
conversationId string hayır İstek esnasında gönderip, sonuçta alabileceğiniz bir değer, request/response eşleşmesi yapmak için kullanılabilir.

cardToken değerleri veritabanınızda saklı tutabilirsiniz ya da her defasında bu servisi kullanarak cardtoken değerlerini alabilirsiniz.

Servisten dönen parametreler şu şekildedir:

Parametre ismi Tip Açıklama
status string Yapılan isteğin sonucunu bildirir. İşlem başarılı ise success, hatalı ise failure döner.
errorCode string İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen koddur.
errorMessage string İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen mesajdır. Locale parametresine göre dil desteği sunar.
errorGroup string İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen gruptur.
locale string İstekte belirtilen locale değeri geri dönülür, varsayılan değeri trdir.
systemTime integer Dönen sonucun o anki unix timestamp değeridir.
conversationId string İstek esnasında gönderilmişse, sonuçta aynen geri iletilir.
carduserKey string Saklı kart kullanıcısının iyzico tarafından belirlenen değeri.
binNumber(carddetails) string Kartın ilk 6 hanesidir.
cardType(carddetails) string Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu tipi. Geçerli değerler: CREDIT_CARD, DEBIT_CARD, PREPAID_CARD
cardAssociation(carddetails) string Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu kuruluş. Geçerli değerler: VISA, MASTER_CARD, AMERICAN_EXPRESS
cardFamily(carddetails) string Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu aile. Geçerli değerler: Bonus, Axess, World, Maximum, Paraf, CardFinans.
cardbankName(carddetails) string Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu banka adı.
cardbankCode(carddetails) integer Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu banka kodu.
cardtoken carddetails) string Saklı kart kullanıcısına bağlı iyzico tarafından belirlnen saklı kart değeri.
cardalias(carddetails) string Karta verilen isim.
$request = new \Iyzipay\Request\RetrieveCardListRequest();
$request->setLocale(\Iyzipay\Model\Locale::TR);
$request->setConversationId("123456789");
$request->setCardUserKey("card user key");

$cardList = \Iyzipay\Model\CardList::retrieve($request, Config::options());
RetrieveCardListRequest request = new RetrieveCardListRequest();
request.Locale = Locale.TR.ToString();
request.ConversationId = "123456789";
request.CardUserKey = "card user key";

CardList cardList = CardList.Retrieve(request, options);
RetrieveCardListRequest request = new RetrieveCardListRequest();
request.setLocale(Locale.TR.getValue());
request.setConversationId("123456789");
request.setCardUserKey("card user key");

CardList cardList = CardList.retrieve(request, options);
iyzipay.cardList.retrieve({
  locale: Iyzipay.LOCALE.TR,
  conversationId: '123456789',
  cardUserKey: 'card user key'
}, function (err, result) {
  console.log(err, result);
  done();
});
request = dict([('locale', 'tr')])
request['conversationId'] = '123456'
request['cardUserKey'] = 'card user key'

card_list = iyzipay.CardList()
card_list_response = card_list.retrieve(request, options)
//Request
{
  "locale": "tr",
  "conversationId": "123456789",
  "cardUserKey": "W2OM/ZUXAn0qCepxpa5Taz89lV0="
}

//Response
{
  "status": "success",
  "locale": "tr",
  "systemTime": 1470731525201,
  "conversationId": "123456789",
  "cardUserKey": "W2OM/ZUXAn0qCepxpa5Taz89lV0=",
  "cardDetails": [
    {
      "cardToken": "nOwIOTbi5VShGNKXMSggEe4zcKQ=",
      "cardAlias": "card alias",
      "binNumber": "552879",
      "cardType": "CREDIT_CARD",
      "cardAssociation": "MASTER_CARD",
      "cardFamily": "Paraf",
      "cardBankCode": 12,
      "cardBankName": "Halk Bankası"
    },
    {
      "cardToken": "DAx+xnNEwm/4scO+ih7rOsM+4jo=",
      "cardAlias": "card alias",
      "binNumber": "552879",
      "cardType": "CREDIT_CARD",
      "cardAssociation": "MASTER_CARD",
      "cardFamily": "Paraf",
      "cardBankCode": 12,
      "cardBankName": "Halk Bankası"
    }
  ]
}

Örnek Kodlar

iyzico'da oluşturulan bir kullanıcıya ait bir kartı silebilirsiniz.
Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir:

Parametre ismi Tip Zorunluluk Açıklama
cardToken string evet Saklı kart kullanıcısına bağlı iyzico tarafından belirlnen saklı kart değeri.
cardUserKey string evet Saklı kart kullanıcısının iyzico tarafından belirlenen değeri.
locale string hayır iyzico istek sonucunda dönen metinlerin dilini ayarlamak için kullanılır. Varsayılan değeri tr’dir.
conversationId string hayır İstek esnasında gönderip, sonuçta alabileceğiniz bir değer, request/response eşleşmesi yapmak için kullanılabilir.

Servisten dönen parametreler şu şekildedir:

Parametre ismi Tip Açıklama
status string Yapılan isteğin sonucunu bildirir. İşlem başarılı ise success, hatalı ise failure döner.
errorCode string İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen koddur.
errorMessage string İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen mesajdır. Locale parametresine göre dil desteği sunar.
errorGroup string İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen gruptur.
locale string İstekte belirtilen locale değeri geri dönülür, varsayılan değeri trdir.
systemTime integer Dönen sonucun o anki unix timestamp değeridir.
conversationId string İstek esnasında gönderilmişse, sonuçta aynen geri iletilir.
$request = new \Iyzipay\Request\DeleteCardRequest();
$request->setLocale(\Iyzipay\Model\Locale::TR);
$request->setConversationId("123456789");
$request->setCardToken("card token");
$request->setCardUserKey("card user key");

$card = \Iyzipay\Model\Card::delete($request, Config::options());
DeleteCardRequest request = new DeleteCardRequest();
request.Locale = Locale.TR.ToString();
request.ConversationId = "123456789";
request.CardToken = "card token";
request.CardUserKey = "card user key";

Card card = Card.Delete(request, options);
DeleteCardRequest request = new DeleteCardRequest();
request.setLocale(Locale.TR.getValue());
request.setConversationId("123456789");
request.setCardToken("card token");
request.setCardUserKey("card user key");

Card card = Card.delete(request, options);
iyzipay.cardList.retrieve({
  locale: Iyzipay.LOCALE.TR,
  conversationId: '123456789',
  cardUserKey: 'card user key'
}, function (err, result) {
  console.log(err, result);
  done();
});
request = dict([('locale', 'tr')])
request['conversationId'] = '123456'
request['cardToken'] = 'card token'
request['cardUserKey'] = 'card user key'

card = iyzipay.Card()
card_response = card.delete(request, options)
//Request
{
  "locale": "tr",
  "conversationId": "123456789",
  "cardUserKey": "W2OM/ZUXAn0qCepxpa5Taz89lV0="
  "cardToken": "DAx+xnNEwm/4scO+ih7rOsM+4jo="
}

//Response
{
  "status": "success",
  "locale": "tr",
  "systemTime": 1470731631583,
  "conversationId": "123456789"
}

Örnek Kodlar