3D ile Ödeme

3d Başlatma :

3d Ödeme Tamamlamak :

3D Ödeme sorgusu müşterilerinizin bankamatik kartlarından ve kredi kartından para çekme işlemini yapar. Bu servis iki aşamadan oluşmaktadır.

 • Üzerinde TROY, MASTERCARD, VISA, AMEX, MAESTRO, VISA ELECTRON logolu kartlardan işlem yapmaya olanak verir.
 • Üzerinde BONUS, WORLD, MAXIMUM, AXESS, CARDFINANS, PARAF, ADVANTAGE taksit programlarına dahil kartlar için 2, 3, 6, 9 taksit seçenekleri bu servis ile kullanılabilir.
 • 3D başlatılan işlemler panelde koyu sarı, üye işyerine dönülen işlemler açık sarı, para çekme yani 3D bitirme sorgusu yapılan işlemler ise ödemenin sonucuna göre yeşil veya kırmızı olarak görünür.
3D başlatmak

Ödeme işleminden farklı olarak callback(dönüş) parametresi gönderilmelidir.
Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir:

Parametre İsmi Tip Zorunlu Açıklama
locale String Hayır iyzico istek snucunda dönen metinlerin dilini ayarlamak için kullanılır. Varsayılan değeri tr’dir. en kullanılabilir.
conversationId String Hayır İstek esnasında gönderip, sonuçta alabileceğiniz bir değer; request/response eşleşmesi yapmak için kullanılabilir. En yaygın kullanış biçimi üye işyerinin sipariş numarasıdır.
price Decimal Evet Ödeme sepet tutarı. Kırılım (sepetin içerisindeki ürünler) tutarlar toplamı, sepet tutarına eşit olmalı.
paidPrice Decimal Evet İndirim vade farkı vs. hesaplanmış POS’tan geçecek nihai tutar. Price değerinden küçük, büyük veya eşit olabilir.
currency String Evet Ödemenin alınacağı para birimi default olarak TRY olarak belirlenmiştir. Diğer değerler ise USD, EUR ve GBP.
installment Integer Evet Taksit bilgisi, tek çekim için 1 gönderilmelidir. Geçerli değerler: 1, 2, 3, 6, 9.
basketId String Hayır Üye işyeri tarafından ilgili ödemenin sepetini tanımlamak için kullanılan id'dir. Sipariş numarası veya anlamlı bir değer olabilir. Not: Bir ödeme isteğine maksimum 500 basketItem eklenebilir.
paymentChannel String Hayır Ödeme kanalı. Geçerli değerler enum içinde sunulmaktadır: WEB, MOBILE, MOBILE_WEB, MOBILE_IOS, MOBILE_ANDROID, MOBILE_WINDOWS, MOBILE_TABLET, MOBILE_PHONE
paymentGroup String Hayır Ödeme grubu, varsayılan PRODUCT. Geçerli değerler enum içinde sunulmaktadır: PRODUCT, LISTING, SUBSCRIPTION, OTHER
callbackUrl String Evet 3D Secure ödeme akışında üye işyerine başarılı ve hatalı sonucu bildirmek üzere alınan URL adresi. Sadece 3D Secure ödemenin init3DS metodunda zorunludur.
cardNumber String Evet Ödemenin alınacağı kart numarası. Eğer saklı kart ile ödeme yapılmıyorsa zorunludur.
expireYear String Evet Ödemenin alınacağı kartın son kullanma tarihi yılı. Eğer saklı kart ile ödeme yapılmıyorsa zorunludur.
expireMonth String Evet Ödemenin alınacağı kartın son kullanma tarihi ayı. Eğer saklı kart ile ödeme yapılmıyorsa zorunludur.
cvc String Evet Ödemenin alınacağı kartın güvenlik kodu. Eğer saklı kart ile ödeme yapılmıyorsa zorunludur. Saklı kartla ödeme yapılırken gönderilirse aynen bankaya iletilir.
cardHolderName String Evet Ödemenin alınacağı kart sahibinin adı soyadı. Eğer saklı kart ile ödeme yapılmıyorsa zorunludur.
registerCard Integer Hayır Ödeme esnasında kartın kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirleyen parametre. Varsayılan değeri 0 olup, geçerli değerler 0 ve 1’dir.
id(Buyer) String Evet Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait id.
name(Buyer) String Evet Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait ad.
surname(Buyer) String Evet Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait soyad.
identityNumber(Buyer) String Evet Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait kimlik (TCKN) numarası.
city(Buyer) String Evet Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait şehir bilgisi.
country(Buyer) String Evet Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait ülke bilgisi.
email(Buyer) String Evet Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait e-posta bilgisi. E-posta adresi alıcıya ait geçerli ve erişilebilir bir adres olmalıdır.
gsmNumber(Buyer) String Hayır Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait GSM numarası.
ip(Buyer) String Evet Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait IP adresi.
registrationAddress(Buyer) String Evet Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait kayıt adresi.
zipCode(Buyer) String Hayır Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait posta kodu.
registrationDate(Buyer) String Hayır Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait kayıt tarihi. Tarih formatı 2015-09-17 23:45:06 şeklinde olmalıdır.
lastLoginDate(Buyer) String Hayır Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait son giriş tarihi. Tarih formatı 2015-09-17 23:45:06 şeklinde olmalıdır.
contactName(BillingAddress) String Evet Üye işyeri tarafındaki fatura adresi ad soyad bilgisi.
city(BillingAddress) String Evet Üye işyeri tarafındaki fatura adresi şehir bilgisi.
country(BillingAddress) String Evet Üye işyeri tarafındaki fatura adresi ülke bilgisi.
address(BillingAddress) String Evet Üye işyeri tarafındaki fatura adresi.
zipCode(BillingAddress) String Hayır Üye işyeri tarafındaki fatura adresi posta kodu.
contactName(ShippingAddress) String Evet Üye işyeri tarafındaki teslimat adresi, ad, soyad bilgisi. Sepetteki ürünlerden en az 1 tanesi fiziksel ürün (itemType=PHYSICAL) ise zorunludur.
city(ShippingAddress) String Evet Üye işyeri tarafındaki teslimat adresi şehir bilgisi. Sepetteki ürünlerden en az 1 tanesi fiziksel ürün (itemType=PHYSICAL) ise zorunludur.
country(ShippingAddress) String Evet Üye işyeri tarafındaki teslimat adresi ülke bilgisi. Sepetteki ürünlerden en az 1 tanesi fiziksel ürün (itemType=PHYSICAL) ise zorunludur.
address(ShippingAddress) String Evet Üye işyeri tarafındaki teslimat adresi. Sepetteki ürünlerden en az 1 tanesi fiziksel ürün (itemType=PHYSICAL) ise zorunludur.
zipCode(ShippingAddress) String Hayır Üye işyeri tarafındaki teslimat adresi posta kodu.
id(BasketItems) String Evet Üye işyeri tarafındaki sepetteki ürüne ait id.
itemType(BasketItems) String Evet Üye işyeri tarafındaki sepetteki ürüne ait tip. Geçerli enum değerler: PHYSICAL ve VIRTUAL.
name(BasketItems) String Evet Üye işyeri tarafındaki sepetteki ürüne ait isim.
category1(BasketItems) String Evet Üye işyeri tarafındaki sepetteki ürüne ait kategori 1.
category2(BasketItems) String Hayır Üye işyeri tarafındaki sepetteki ürüne ait kategori 2.
price(BasketItems) Decimal Evet Üye işyeri tarafındaki sepetteki ürüne ait tutar. 0 ve 0’dan küçük olamaz, tutarlar toplamı sepet tutarına (price) eşit olmalıdır.

Aşağıdaki değerler yanıt olarak dönecektir:

Eğer status failure gelir ise bu, banka bu kart ile 3D işlemine başlanması için uygun olan HTML datasını göndermemiş demektir.

Servisten dönen parametreler şu şekildedir:

Parametre İsmi Tip Açıklama
status String Yapılan isteğin sonucunu bildirir. İşlem başarılı ise success, hatalı ise failure döner.
errorCode String İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen koddur.
errorMessage String İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen mesajdır, locale parametresine göre dil desteği sunar.
errorGroup String İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen gruptur.
locale String İstekte belirtilen locale değeri geri dönülür, varsayılan değeri tr’dir.
systemTime Long Dönen sonucun o anki unix timestamp değeridir.
conversationId String İstek esnasında gönderilmişse, sonuçta aynen geri iletilir.
htmlContent String Müşterinin ekranında gösterilmesi gereken 3D şifre ekranını oluşturan HTML sayfası.

$request = new \Iyzipay\Request\CreatePaymentRequest();
$request->setLocale(\Iyzipay\Model\Locale::TR);
$request->setConversationId("123456789");
$request->setPrice("1");
$request->setPaidPrice("1.2");
$request->setCurrency(\Iyzipay\Model\Currency::TL);
$request->setInstallment(1);
$request->setBasketId("B67832");
$request->setPaymentChannel(\Iyzipay\Model\PaymentChannel::WEB);
$request->setPaymentGroup(\Iyzipay\Model\PaymentGroup::PRODUCT);
$request->setCallbackUrl("https://www.merchant.com/callback");
$paymentCard = new \Iyzipay\Model\PaymentCard();
$paymentCard->setCardHolderName("John Doe");
$paymentCard->setCardNumber("5528790000000008");
$paymentCard->setExpireMonth("12");
$paymentCard->setExpireYear("2030");
$paymentCard->setCvc("123");
$paymentCard->setRegisterCard(0);
$request->setPaymentCard($paymentCard);
$buyer = new \Iyzipay\Model\Buyer();
$buyer->setId("BY789");
$buyer->setName("John");
$buyer->setSurname("Doe");
$buyer->setGsmNumber("+905350000000");
$buyer->setEmail("email@email.com");
$buyer->setIdentityNumber("74300864791");
$buyer->setLastLoginDate("2015-10-05 12:43:35");
$buyer->setRegistrationDate("2013-04-21 15:12:09");
$buyer->setRegistrationAddress("Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1");
$buyer->setIp("85.34.78.112");
$buyer->setCity("Istanbul");
$buyer->setCountry("Turkey");
$buyer->setZipCode("34732");
$request->setBuyer($buyer);
$shippingAddress = new \Iyzipay\Model\Address();
$shippingAddress->setContactName("Jane Doe");
$shippingAddress->setCity("Istanbul");
$shippingAddress->setCountry("Turkey");
$shippingAddress->setAddress("Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1");
$shippingAddress->setZipCode("34742");
$request->setShippingAddress($shippingAddress);
$billingAddress = new \Iyzipay\Model\Address();
$billingAddress->setContactName("Jane Doe");
$billingAddress->setCity("Istanbul");
$billingAddress->setCountry("Turkey");
$billingAddress->setAddress("Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1");
$billingAddress->setZipCode("34742");
$request->setBillingAddress($billingAddress);
$basketItems = array();
$firstBasketItem = new \Iyzipay\Model\BasketItem();
$firstBasketItem->setId("BI101");
$firstBasketItem->setName("Binocular");
$firstBasketItem->setCategory1("Collectibles");
$firstBasketItem->setCategory2("Accessories");
$firstBasketItem->setItemType(\Iyzipay\Model\BasketItemType::PHYSICAL);
$firstBasketItem->setPrice("0.3");
$basketItems[0] = $firstBasketItem;
$secondBasketItem = new \Iyzipay\Model\BasketItem();
$secondBasketItem->setId("BI102");
$secondBasketItem->setName("Game code");
$secondBasketItem->setCategory1("Game");
$secondBasketItem->setCategory2("Online Game Items");
$secondBasketItem->setItemType(\Iyzipay\Model\BasketItemType::VIRTUAL);
$secondBasketItem->setPrice("0.5");
$basketItems[1] = $secondBasketItem;
$thirdBasketItem = new \Iyzipay\Model\BasketItem();
$thirdBasketItem->setId("BI103");
$thirdBasketItem->setName("Usb");
$thirdBasketItem->setCategory1("Electronics");
$thirdBasketItem->setCategory2("Usb / Cable");
$thirdBasketItem->setItemType(\Iyzipay\Model\BasketItemType::PHYSICAL);
$thirdBasketItem->setPrice("0.2");
$basketItems[2] = $thirdBasketItem;
$request->setBasketItems($basketItems);

$threedsInitialize = \Iyzipay\Model\ThreedsInitialize::create($request, Config::options());
CreatePaymentRequest request = new CreatePaymentRequest();
request.Locale = Locale.TR.ToString();
request.ConversationId = "123456789";
request.Price = "1";
request.PaidPrice = "1.2";
request.Currency = Currency.TRY.ToString();
request.Installment = 1;
request.BasketId = "B67832";
request.PaymentChannel = PaymentChannel.WEB.ToString();
request.PaymentGroup = PaymentGroup.PRODUCT.ToString();
request.CallbackUrl = "https://www.merchant.com/callback";

PaymentCard paymentCard = new PaymentCard();
paymentCard.CardHolderName = "John Doe";
paymentCard.CardNumber = "5528790000000008";
paymentCard.ExpireMonth = "12";
paymentCard.ExpireYear = "2030";
paymentCard.Cvc = "123";
paymentCard.RegisterCard = 0;
request.PaymentCard = paymentCard;

Buyer buyer = new Buyer();
buyer.Id = "BY789";
buyer.Name = "John";
buyer.Surname = "Doe";
buyer.GsmNumber = "+905350000000";
buyer.Email = "email@email.com";
buyer.IdentityNumber = "74300864791";
buyer.LastLoginDate = "2015-10-05 12:43:35";
buyer.RegistrationDate = "2013-04-21 15:12:09";
buyer.RegistrationAddress = "Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1";
buyer.Ip = "85.34.78.112";
buyer.City = "Istanbul";
buyer.Country = "Turkey";
buyer.ZipCode = "34732";
request.Buyer = buyer;

Address shippingAddress = new Address();
shippingAddress.ContactName = "Jane Doe";
shippingAddress.City = "Istanbul";
shippingAddress.Country = "Turkey";
shippingAddress.Description = "Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1";
shippingAddress.ZipCode = "34742";
request.ShippingAddress = shippingAddress;

Address billingAddress = new Address();
billingAddress.ContactName = "Jane Doe";
billingAddress.City = "Istanbul";
billingAddress.Country = "Turkey";
billingAddress.Description = "Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1";
billingAddress.ZipCode = "34742";
request.BillingAddress = billingAddress;

List<BasketItem> basketItems = new List<BasketItem>();
BasketItem firstBasketItem = new BasketItem();
firstBasketItem.Id = "BI101";
firstBasketItem.Name = "Binocular";
firstBasketItem.Category1 = "Collectibles";
firstBasketItem.Category2 = "Accessories";
firstBasketItem.ItemType = BasketItemType.PHYSICAL.ToString();
firstBasketItem.Price = "0.3";
basketItems.Add(firstBasketItem);

BasketItem secondBasketItem = new BasketItem();
secondBasketItem.Id = "BI102";
secondBasketItem.Name = "Game code";
secondBasketItem.Category1 = "Game";
secondBasketItem.Category2 = "Online Game Items";
secondBasketItem.ItemType = BasketItemType.VIRTUAL.ToString();
secondBasketItem.Price = "0.5";
basketItems.Add(secondBasketItem);

BasketItem thirdBasketItem = new BasketItem();
thirdBasketItem.Id = "BI103";
thirdBasketItem.Name = "Usb";
thirdBasketItem.Category1 = "Electronics";
thirdBasketItem.Category2 = "Usb / Cable";
thirdBasketItem.ItemType = BasketItemType.PHYSICAL.ToString();
thirdBasketItem.Price = "0.2";
basketItems.Add(thirdBasketItem);
request.BasketItems = basketItems;

ThreedsInitialize threedsInitialize = ThreedsInitialize.Create(request, options);
CreatePaymentRequest request = new CreatePaymentRequest();
request.setLocale(Locale.TR.getValue());
request.setConversationId("123456789");
request.setPrice(new BigDecimal("1"));
request.setPaidPrice(new BigDecimal("1.2"));
request.setCurrency(Currency.TRY.name());
request.setInstallment(1);
request.setBasketId("B67832");
request.setPaymentChannel(PaymentChannel.WEB.name());
request.setPaymentGroup(PaymentGroup.PRODUCT.name());
request.setCallbackUrl("https://www.merchant.com/callback");

PaymentCard paymentCard = new PaymentCard();
paymentCard.setCardHolderName("John Doe");
paymentCard.setCardNumber("5528790000000008");
paymentCard.setExpireMonth("12");
paymentCard.setExpireYear("2030");
paymentCard.setCvc("123");
paymentCard.setRegisterCard(0);
request.setPaymentCard(paymentCard);

Buyer buyer = new Buyer();
buyer.setId("BY789");
buyer.setName("John");
buyer.setSurname("Doe");
buyer.setGsmNumber("+905350000000");
buyer.setEmail("email@email.com");
buyer.setIdentityNumber("74300864791");
buyer.setLastLoginDate("2015-10-05 12:43:35");
buyer.setRegistrationDate("2013-04-21 15:12:09");
buyer.setRegistrationAddress("Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1");
buyer.setIp("85.34.78.112");
buyer.setCity("Istanbul");
buyer.setCountry("Turkey");
buyer.setZipCode("34732");
request.setBuyer(buyer);

Address shippingAddress = new Address();
shippingAddress.setContactName("Jane Doe");
shippingAddress.setCity("Istanbul");
shippingAddress.setCountry("Turkey");
shippingAddress.setAddress("Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1");
shippingAddress.setZipCode("34742");
request.setShippingAddress(shippingAddress);

Address billingAddress = new Address();
billingAddress.setContactName("Jane Doe");
billingAddress.setCity("Istanbul");
billingAddress.setCountry("Turkey");
billingAddress.setAddress("Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1");
billingAddress.setZipCode("34742");
request.setBillingAddress(billingAddress);

List<BasketItem> basketItems = new ArrayList<BasketItem>();
BasketItem firstBasketItem = new BasketItem();
firstBasketItem.setId("BI101");
firstBasketItem.setName("Binocular");
firstBasketItem.setCategory1("Collectibles");
firstBasketItem.setCategory2("Accessories");
firstBasketItem.setItemType(BasketItemType.PHYSICAL.name());
firstBasketItem.setPrice(new BigDecimal("0.3"));
basketItems.add(firstBasketItem);

BasketItem secondBasketItem = new BasketItem();
secondBasketItem.setId("BI102");
secondBasketItem.setName("Game code");
secondBasketItem.setCategory1("Game");
secondBasketItem.setCategory2("Online Game Items");
secondBasketItem.setItemType(BasketItemType.VIRTUAL.name());
secondBasketItem.setPrice(new BigDecimal("0.5"));
basketItems.add(secondBasketItem);

BasketItem thirdBasketItem = new BasketItem();
thirdBasketItem.setId("BI103");
thirdBasketItem.setName("Usb");
thirdBasketItem.setCategory1("Electronics");
thirdBasketItem.setCategory2("Usb / Cable");
thirdBasketItem.setItemType(BasketItemType.PHYSICAL.name());
thirdBasketItem.setPrice(new BigDecimal("0.2"));
basketItems.add(thirdBasketItem);
request.setBasketItems(basketItems);

ThreedsInitialize threedsInitialize = ThreedsInitialize.create(request, options);
var request = {
  locale: Iyzipay.LOCALE.TR,
  conversationId: '123456789',
  price: '1',
  paidPrice: '1.2',
  currency: Iyzipay.CURRENCY.TRY,
  installment: '1',
  basketId: 'B67832',
  paymentChannel: Iyzipay.PAYMENT_CHANNEL.WEB,
  paymentGroup: Iyzipay.PAYMENT_GROUP.PRODUCT,
  callbackUrl: 'https://www.merchant.com/callback',
  paymentCard: {
    cardHolderName: 'John Doe',
    cardNumber: '5528790000000008',
    expireMonth: '12',
    expireYear: '2030',
    cvc: '123',
    registerCard: '0'
  },
  buyer: {
    id: 'BY789',
    name: 'John',
    surname: 'Doe',
    gsmNumber: '+905350000000',
    email: 'email@email.com',
    identityNumber: '74300864791',
    lastLoginDate: '2015-10-05 12:43:35',
    registrationDate: '2013-04-21 15:12:09',
    registrationAddress: 'Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1',
    ip: '85.34.78.112',
    city: 'Istanbul',
    country: 'Turkey',
    zipCode: '34732'
  },
  shippingAddress: {
    contactName: 'Jane Doe',
    city: 'Istanbul',
    country: 'Turkey',
    address: 'Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1',
    zipCode: '34742'
  },
  billingAddress: {
    contactName: 'Jane Doe',
    city: 'Istanbul',
    country: 'Turkey',
    address: 'Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1',
    zipCode: '34742'
  },
  basketItems: [
    {
      id: 'BI101',
      name: 'Binocular',
      category1: 'Collectibles',
      category2: 'Accessories',
      itemType: Iyzipay.BASKET_ITEM_TYPE.PHYSICAL,
      price: '0.3'
    },
    {
      id: 'BI102',
      name: 'Game code',
      category1: 'Game',
      category2: 'Online Game Items',
      itemType: Iyzipay.BASKET_ITEM_TYPE.VIRTUAL,
      price: '0.5'
    },
    {
      id: 'BI103',
      name: 'Usb',
      category1: 'Electronics',
      category2: 'Usb / Cable',
      itemType: Iyzipay.BASKET_ITEM_TYPE.PHYSICAL,
      price: '0.2'
    }
  ]
};

iyzipay.threedsInitialize.create(request, function (err, result) {
  console.log(err, result);
  done();
});
payment_card = {
  cardHolderName: 'John Doe',
  cardNumber: '5528790000000008',
  expireYear: '2030',
  expireMonth: '12',
  cvc: '123',
  registerCard: 0
}
buyer = {
  id: 'BY789',
  name: 'John',
  surname: 'Doe',
  identityNumber: '74300864791',
  email: 'email@email.com',
  gsmNumber: '+905350000000',
  registrationDate: '2013-04-21 15:12:09',
  lastLoginDate: '2015-10-05 12:43:35',
  registrationAddress: 'Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1',
  city: 'Istanbul',
  country: 'Turkey',
  zipCode: '34732',
  ip: '85.34.78.112'
}
address = {
  address: 'Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1',
  zipCode: '34732',
  contactName: 'John Doe',
  city: 'Istanbul',
  country: 'Turkey'
}

item1 = {
  id: 'BI101',
  name: 'Binocular',
  category1: 'Collectibles',
  category2: 'Accessories',
  itemType: Iyzipay::Model::BasketItemType::PHYSICAL,
  price: '0.3',
}
item2 = {
  id: 'BI102',
  name: 'Game code',
  category1: 'Game',
  category2: 'Online Game Items',
  itemType: Iyzipay::Model::BasketItemType::VIRTUAL,
  price: '0.5',
}
item3 = {
  id: 'BI103',
  name: 'Usb',
  category1: 'Electronics',
  category2: 'Usb / Cable',
  itemType: Iyzipay::Model::BasketItemType::PHYSICAL,
  price: '0.2',
}
request = {
  locale: 'tr',
  conversationId: '123456789',
  price: '1.0',
  paidPrice: '1.1',
  installment: 1,
  paymentChannel: Iyzipay::Model::PaymentChannel::WEB,
  basketId: 'B67832',
  paymentGroup: Iyzipay::Model::PaymentGroup::PRODUCT,
  callbackUrl: 'https://www.merchant.com/callback',
  currency: Iyzipay::Model::Currency::TRY,
  paymentCard: payment_card,
  buyer: buyer,
  billingAddress: address,
  shippingAddress: address,
  basketItems: [item1, item2, item3]
}
threeds_initialize = Iyzipay::Model::ThreedsInitialize.new.create(request, @options)
request = dict([('locale', 'tr')])
request['conversationId'] = '123456789'
request['price'] = '1'
request['paidPrice'] = '1.1'
request['installment'] = '1'
request['basketId'] = 'B67832'
request['paymentChannel'] = 'WEB'
request['paymentGroup'] = 'PRODUCT'
request['callbackUrl'] = 'https://www.merchant.com/callback'
request['currency'] = 'TRY'

payment_card = dict([('cardHolderName', 'John Doe')])
payment_card['cardNumber'] = '5528790000000008'
payment_card['expireMonth'] = '12'
payment_card['expireYear'] = '2030'
payment_card['cvc'] = '123'
payment_card['registerCard'] = '0'
request['paymentCard'] = payment_card

buyer = dict([('id', 'BY789')])
buyer['name'] = 'John'
buyer['surname'] = 'Doe'
buyer['gsmNumber'] = '+905350000000'
buyer['email'] = 'email@email.com'
buyer['identityNumber'] = '74300864791'
buyer['lastLoginDate'] = '2015-10-05 12:43:35'
buyer['registrationDate'] = '2013-04-21 15:12:09'
buyer['registrationAddress'] = 'Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1'
buyer['ip'] = '85.34.78.112'
buyer['city'] = 'Istanbul'
buyer['country'] = 'Turkey'
buyer['zipCode'] = '34732'
request['buyer'] = buyer

address = dict([('address', 'Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1')])
address['zipCode'] = '34732'
address['contactName'] = 'Jane Doe'
address['city'] = 'Istanbul'
address['country'] = 'Turkey'
request['shippingAddress'] = address
request['billingAddress'] = address

basket_items = []
basket_item_first = dict([('id', 'BI101')])
basket_item_first['name'] = 'Binocular'
basket_item_first['category1'] = 'Collectibles'
basket_item_first['category2'] = 'Accessories'
basket_item_first['itemType'] = 'PHYSICAL'
basket_item_first['price'] = '0.3'
basket_item_first['subMerchantKey'] = 'sub merchant key'
basket_item_first['subMerchantPrice'] = '0.27'
basket_items.append(basket_item_first)

basket_item_second = dict([('id', 'BI102')])
basket_item_second['name'] = 'Game code'
basket_item_second['category1'] = 'Game'
basket_item_second['category2'] = 'Online Game Items'
basket_item_second['itemType'] = 'VIRTUAL'
basket_item_second['price'] = '0.5'
basket_item_second['subMerchantKey'] = 'sub merchant key'
basket_item_second['subMerchantPrice'] = '0.42'
basket_items.append(basket_item_second)

basket_item_third = dict([('id', 'BI103')])
basket_item_third['name'] = 'Usb'
basket_item_third['category1'] = 'Electronics'
basket_item_third['category2'] = 'Usb / Cable'
basket_item_third['itemType'] = 'PHYSICAL'
basket_item_third['price'] = '0.2'
basket_item_third['subMerchantKey'] = 'sub merchant key'
basket_item_third['subMerchantPrice'] = '0.18'
basket_items.append(basket_item_third)

request['basketItems'] = basket_items

three_d_s_initialize = iyzipay.ThreeDSInitialize()
three_d_s_initialize_response = three_d_s_initialize.create(request, options)
//Request
 {
  "locale": "tr",
  "conversationId": "123456789",
  "price": "1.0",
  "paidPrice": "1.2",
  "installment": 1,
  "paymentChannel": "WEB",
  "basketId": "B67832",
  "paymentGroup": "PRODUCT",
  "paymentCard": {
    "cardHolderName": "John Doe",
    "cardNumber": "5528790000000008",
    "expireYear": "2030",
    "expireMonth": "12",
    "cvc": "123"
  },
  "buyer": {
    "id": "BY789",
    "name": "John",
    "surname": "Doe",
    "identityNumber": "74300864791",
    "email": "email@email.com",
    "gsmNumber": "+905350000000",
    "registrationDate": "2013-04-21 15:12:09",
    "lastLoginDate": "2015-10-05 12:43:35",
    "registrationAddress": "Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1",
    "city": "Istanbul",
    "country": "Turkey",
    "zipCode": "34732",
    "ip": "85.34.78.112"
  },
  "shippingAddress": {
    "address": "Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1",
    "zipCode": "34742",
    "contactName": "Jane Doe",
    "city": "Istanbul",
    "country": "Turkey"
  },
  "billingAddress": {
    "address": "Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1",
    "zipCode": "34742",
    "contactName": "Jane Doe",
    "city": "Istanbul",
    "country": "Turkey"
  },
  "basketItems": [
    {
      "id": "BI101",
      "price": "0.3",
      "name": "Binocular",
      "category1": "Collectibles",
      "category2": "Accessories",
      "itemType": "PHYSICAL"
    },
    {
      "id": "BI102",
      "price": "0.5",
      "name": "Game code",
      "category1": "Game",
      "category2": "Online Game Items",
      "itemType": "VIRTUAL"
    },
    {
      "id": "BI103",
      "price": "0.2",
      "name": "Usb",
      "category1": "Electronics",
      "category2": "Usb / Cable",
      "itemType": "PHYSICAL"
    }
  ],
  "currency": "TRY",
  "callbackUrl": "https://www.merchant.com/callback"
}

//Response
{
  "status": "success",
  "locale": "tr",
  "systemTime": 1475507060559,
  "conversationId": "123456789",
  "threeDSHtmlContent": "PCFkb2N0eXBlIGh0bWw+CjxodG1sIGxhbmc9ImVuIj4KPGhlYWQ+C
  iAgICA8dGl0bGU+aXl6aWNvIE1vY2sgM0QtU2VjdXJlIFByb2Nlc3NpbmcgUGFnZTwvdGl0bGU+Cj
  wvaGVhZD4KPGJvZHk+Cjxmb3JtIGlkPSJpeXppY28tM2RzLWZvcm0iIGFjdGlvbj0iaHR0cHM6Ly9
  zYW5kYm94LWFwaS5peXppcGF5LmNvbS9wYXltZW50L21vY2svaW5pdDNkcyIgbWV0aG9kPSJwb3N0
  Ij4KICAgIDxpbnB1dCB0eXBlPSJoaWRkZW4iIG5hbWU9Im9yZGVySWQiIHZhbHVlPSJtb2NrNDYtMj
  E0MTFpeXppb3JkIj4KICAgIDxpbnB1dCB0eXBlPSJoaWRkZW4iIG5hbWU9ImJpbiIgdmFsdWU9IjU
  1Mjg3OSI+CiAgICA8aW5wdXQgdHlwZT0iaGlkZGVuIiBuYW1lPSJzdWNjZXNzVXJsIiB2YWx1ZT0
  iaHR0cHM6Ly9zYW5kYm94LWFwaS5peXppcGF5LmNvbS9wYXltZW50L2l5emlwb3MvY2FsbGJhY2
  szZHMvc3VjY2Vzcy8yNyI+CiAgICA8aW5wdXQgdHlwZT0iaGlkZGVuIiBuYW1lPSJmYWlsdXJlVX
  JsIiB2YWx1ZT0iaHR0cHM6Ly9zYW5kYm94LWFwaS5peXppcGF5LmNvbS9wYXltZW50L2l5emlwb3
  MvY2FsbGJhY2szZHMvZmFpbHVyZS8yNyI+CiAgICA8aW5wdXQgdHlwZT0iaGlkZGVuIiBuYW1lPS
  Jjb25maXJtYXRpb25VcmwiIHZhbHVlPSJodHRwczovL3NhbmRib3gtYXBpLml5emlwYXkuY29tL3
  BheW1lbnQvbW9jay9jb25maXJtM2RzIj4KICAgIDxpbnB1dCB0eXBlPSJoaWRkZW4iIG5hbWU9IlB
  hUmVxIiB2YWx1ZT0iYzU1ZmM5NzctNzVmNC00MDM4LWFjMzgtYzQ1YTg5OGZmNzI4Ij4KPC9mb3J
  tPgo8c2NyaXB0IHR5cGU9InRleHQvamF2YXNjcmlwdCI+CiAgICBkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50Q
  nlJZCgiaXl6aWNvLTNkcy1mb3JtIikuc3VibWl0KCk7Cjwvc2NyaXB0Pgo8L2JvZHk+CjwvaHRtbD4="
}

Örnek Kodlar

threedsHtmlContent parmetresini ekrana bastırdığınızda bankanın 3ds ekranı görüntülenecektir. Kart sahibi cep telefonuna gelen şifreyi girdikten sonra otomatik olarak callbackUrl parametresinde belirttiğiniz adrese yönlenecek ve iyzico bu adrese aşağıdaki değerleri post edecektir.

Parametre İsmi Veri Tipi Açıklama
status String Yapılan isteğin sonucunu bildirir. İşlem başarılı ise success, hatalı ise failure döner.
paymentId String İşlem success yani başarılı ise, iyzico tarafından o ödemeye verilen değerdir. 3D bitirme sorgusunda kullanılacaktır.
conversationData String İşlem success yani başarılı ise, iyzico tarafından o ödemeye verilen değerdir. Bütün durumlarda dolu gelmeyebilir. Eğer dolu gelirse bu parametrenin de 3D bitirme sorgusunda gönderilmesi gerekir.
conversationId Long Başlatma sorgusunda gönderilen conversationId değeridir.
mdStatus String Bilgilendirme amaçlı dönen mdStatus değeridir. Başarılı durumlar için 1 başarısız durumlar için ise 0,2,3,4,5,6,7,8 olarak dönebilir.

failure olan durumlarda bu mesajı anlamlandırmak için aşağıdaki tablo yardımcı olacaktır.

mdStatus Açıklama
mdStatus = 0 3-D Secure imzası geçersiz veya doğrulama
mdStatus = 2 Kart sahibi veya bankası sisteme kayıtlı değil
mdStatus = 3 Kartın bankası sisteme kayıtlı değil
mdStatus = 4 Doğrulama denemesi, kart sahibi sisteme daha sonra kayıt olmayı seçmiş
mdStatus = 5 Doğrulama yapılamıyor
mdStatus = 6 3-D Secure hatası
mdStatus = 7 Sistem hatası
mdStatus = 8 Bilinmeyen kart no

Bu adım, üye işyeri, iyzico ve banka üçlüsü arasında el sıkışma(handshake) için gereklidir. Bu aşamada henüz para çekilmemiştir. 3D Secure modellerinde 3D modeli tam doğrulama(Full 3DS) ile kullanılmaktadır. Eğer başarılı bir şekilde dönüş adresinizde paymentId ve conversationData (geldiyse) değerlerini alabildiyseniz, işlemi ödemeye çevirme sorgusunu yapabilirsiniz.

3D bitirme sorgusu yapmadığınız takdirde kart sahibi ancak kendisini doğrulamış olacak kalacaktır. mdStatus'u 1'den farklı 3D ödemeleri panelde açık sarı olacak kalacaktır.

3D ödemesi yapmak
Parametre ismi Tip Zorunluluk Açıklama
locale string hayır iyzico istek sonucunda dönen metinlerin dilini ayarlamak için kullanılır. Varsayılan değeri tr’dir.
conversationId string hayır İstek esnasında gönderip, sonuçta alabileceğiniz bir değer, request/response eşleşmesi yapmak için kullanılabilir.
paymentId string evet 3D dönüş bağlantı adresinizden alacağınız paymentid değeridir.
conversationData string hayır 3D dönüş bağlantı adresinizden alacağınız conversationData değeridir. Bu parametre bir değer ile dönüş yapmış ise 3D ödeme sorgusunda eklenmelidir.

Dönüş parametreleri ise aşağıdaki gibidir:

 • status parametresi işlemin durumu hakkında bilgi verir. success ise işlem başarılı bir şekilde yapılmış ve para çekilmiş demektir. failure ise işlem başarısız olmuş ve sebebi ile alakalı olarak hata bilgilendirmesi yapılmış demektir.
 • paymentid ve paymenttransactionid değerleri mutlaka saklanmalıdır.
Parametre İsmi Veri Tipi Açıklama
status String Yapılan isteğin sonucunu bildirir. İşlem başarılı ise success, hatalı ise failure döner.
errorCode String İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen koddur.
errorMessage String İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen mesajdır, locale parametresine göre dil desteği sunar.
errorGroup String İşlem hatalıysa, bu hataya dair belirtilen gruptur.
locale String İstekte belirtilen locale değeri geri dönülür, varsayılan değeri tr’dir.
systemTime Long Dönen sonucun o anki unix timestamp değeridir.
conversationId String İstek esnasında gönderilmişse, sonuçta aynen geri iletilir.
paymentId String Ödemeye ait id, üye işyeri tarafından mutlaka saklanmalıdır. Ödemenin iptali ve iyzico ile iletişimde kullanılır.
price Decimal Ödeme sepet tutarı. Kırılım tutarlar toplamı, sepet tutarına eşit olmalı.
paidPrice Decimal İndirim vade farkı vs. hesaplanmış POS’tan geçen, tahsil edilen, nihai tutar.
currency String Ödemenin alındığı para birimi.
installment Integer Ödemenin taksit bilgisi, tek çekim için 1 döner. Geçerli değerler: 1, 2, 3, 6, 9.
basketId String Üye işyeri tarafından gönderilen sepet id’si.
binNumber String Ödeme yapılan kartın ilk 6 hanesi.
cardAssociation String Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu kuruluş. Geçerli değerler: VISA, MASTER_CARD, AMERICAN_EXPRESS, TROY
cardFamily String Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu aile. Geçerli değerler: Bonus, Axess, World, Maximum, Paraf, CardFinans, Advantage.
cardType String Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu tipi. Geçerli değerler: CREDIT_CARD, DEBIT_CARD, PREPAID_CARD.
fraudStatus Integer Ödeme işleminin fraud filtrelerine göre durumu. Eğer ödemenin fraud risk skoru düşük ise ödemeye anında onay verilir bu durumda 1 değeri döner. Eğer fraud risk skoru yüksek ise ödeme işlemi reddedilir ve -1 döner. Eğer ödeme işlemi daha sonradan incelenip karar verilecekse 0 döner. Geçerli değerler: 0, -1 ve 1. Üye işyeri sadece 1 olan işlemlerde ürünü kargoya vermelidir, 0 olan işlemler için bilgilendirme beklenmelidir.
iyziCommissionFee Decimal Ödemeye ait iyzico işlem ücreti.
iyziCommissionRateAmount Decimal Ödemeye ait iyzico işlem komisyon tutarı.
merchantCommissionRate Decimal Üye işyerinin uyguladığı vade/komisyon oranı. Örneğin price=100, paidPrice=110 ise üye işyeri vade/komisyon oranı %10’dur. Bilgi amaçlıdır.
merchantCommissionRateAmount Decimal Üye işyerinin uyguladığı vade/komisyon tutarı. Örneğin price=100, paidPrice=110 ise üye işyeri vade/komisyon tutarı 10’dur. Bilgi amaçlıdır.
paymentTransactionId (ItemTransactions) String Ödeme kırılımına ait id, üye işyeri tarafından mutlaka saklanmalıdır. Ödeme kırılımının iadesi, onayı, onay geri çekmesi ve iyzico ile iletişimde kullanılır. Tercihen itemId ile ilişkili bir şekilde tutulmalıdır.
itemId(ItemTransactions) String Üye işyeri tarafından iletilen, sepetteki ürüne ait id.
price(ItemTransactions) Decimal Üye işyeri tarafındaki sepetteki ürüne ait tutar.
paidPrice(ItemTransactions) Decimal Tahsilat tutarının kırılım bazındaki dağılımı. Üye işyeri tarafından mutlaka saklanmalıdır.
transactionStatus(ItemTransactions) Integer Ödeme kırılımının durumu. Ödeme fraud kontrolünde ise 0 değeri döner, bu durumda fraudStatus değeri de 0’dır. Ödeme, fraud kontrolünden sonra reddedilirse -1 döner. Pazaryeri modelinde ürüne onay verilene dek bu değer 1 olarak döner. Pazaryeri modelinde ürüne onay verilmişse bu değer 2 olur. Geçerli değerler: 0, -1, 1, 2
blockageRate(ItemTransactions) Decimal Kırılım bazında üye işyeri blokaj oranı. iyzico – üye işyeri anlaşmasına göre, üye işyerine işlem bazında blokaj uygulayabilir. Bu blokaj üye işyeri fraud riskini önlemek içindir. Blokaj süresi boyunca para iyzico’da tutulur, bu süre sonrasında üye işyerine gönderilir.
blockageRateAmountMerchant(ItemTransactions) Decimal Kırılım bazında üye işyeri blokaj tutarının, üye işyerine yansıyan rakamı. Blokaj tutarı mümkün olduğunca üye işyerine yansıtılır. Eğer blokaj tutarı, üye işyeri tutarından daha büyükse bu durumda alt üye işyerine de yansıtılır.
blockageResolvedDate(ItemTransactions) String İşlem bazında blokaj çözülme tarihi. yyyy-MM-dd HH:mm:ss formatındadır, örneğin 2015-10-19 14:36:52.
iyziCommissionFee(ItemTransactions) Decimal iyzico işlem ücretinin kırılım bazında dağılmış tutarı.
iyziCommissionRateAmount(ItemTransactions) Decimal iyzico işlem komisyon tutarının kırılım bazında dağılmış tutarı.
merchantCommissionRate(ItemTransactions) Decimal Üye işyerinin uyguladığı vade/komisyon oranının kırılım bazında dağılmış oranı.
merchantCommissionRateAmount(ItemTransactions) Decimal Üye işyerinin uyguladığı vade/komisyon tutarının, kırılım bazında dağılmış tutarı.
merchantPayoutAmount(ItemTransactions) Decimal Bu kırılım için, iyzico işlem ücreti, komisyon tutarı ve blokajlar düşüldükten sonra üye işyerine gönderilecek tutar.
paidPrice(ItemTransactions)(convertedPayout) Decimal Tahsilat tutarının kırılım bazındaki dağılımı. Üye işyeri tarafından mutlaka saklanmalıdır.
iyziCommissionFee(ItemTransactions)(convertedPayout) Decimal iyzico işlem ücretinin kırılım bazında dağılmış tutarı.
iyziCommissionRateAmount(ItemTransactions)(convertedPayout) Decimal iyzico işlem komisyon tutarının kırılım bazında dağılmış tutarı.
blockageRateAmountMerchant(ItemTransactions)(convertedPayout) Decimal Kırılım bazında üye işyeri blokaj tutarının, üye işyerine yansıyan rakamı. Blokaj tutarı mümkün olduğunca üye işyerine yansıtılır. Eğer blokaj tutarı, üye işyeri tutarından daha büyükse bu durumda alt üye işyerine de yansıtılır.
merchantPayoutAmount(ItemTransactions)(convertedPayout) Decimal Bu kırılım için, iyzico işlem ücreti, komisyon tutarı ve blokajlar düşüldükten sonra üye işyerine gönderilecek tutar.
iyziConversationRate(ItemTransactions)(convertedPayout) Decimal Bu kırılım için, eğer döviz işlemi yapılmışsa çevrim ücreti oranı.
iyziConversationRateAmount(ItemTransactions)(convertedPayout) Decimal Bu kırılım için, eğer döviz işlemi yapılmışsa çevrim ücreti tutarı.
currency(ItemTransactions)(convertedPayout) String Ödemenin alındığı para birimi.

3D ödemeleri kesilmeler ile sonuçlanabilmektedir. Müşterilerileriniz 3D başlatma sonrasında tarayıcıyı kapatabilmektedir.

$request = new \Iyzipay\Request\CreateThreedsPaymentRequest();
$request->setLocale(\Iyzipay\Model\Locale::TR);
$request->setConversationId("123456789");
$request->setPaymentId("1");
$request->setConversationData("conversation data");

$threedsPayment = \Iyzipay\Model\ThreedsPayment::create($request, Config::options());
CreateThreedsPaymentRequest request = new CreateThreedsPaymentRequest();
request.Locale = Locale.TR.ToString();
request.ConversationId = "123456789";
request.PaymentId = "1";
request.ConversationData = "conversation data";

ThreedsPayment threedsPayment = ThreedsPayment.Create(request, options);
CreateThreedsPaymentRequest request = new CreateThreedsPaymentRequest();
request.setLocale(Locale.TR.getValue());
request.setConversationId("123456789");
request.setPaymentId("1");
request.setConversationData("conversation data");

ThreedsPayment threedsPayment = ThreedsPayment.create(request, options);
iyzipay.threedsPayment.create({
  conversationId: '123456789',
  locale: Iyzipay.LOCALE.TR,
  paymentId: '1',
  conversationData: 'conversation data'
}, function (err, result) {
  console.log(err, result);
  done();
});
request = {
  locale: 'tr',
  conversationId: '123456789',
  paymentId: '1',
  conversationData: 'conversation data',
}
threeds_payment = Iyzipay::Model::ThreedsPayment.new.create(request, @options)
request = dict([('locale', 'tr')])
request['conversationId'] = '123456789'
request['paymentId'] = '1'
request['conversationData'] = 'conversation data'

three_d_s_auth = iyzipay.ThreeDSAuth()
three_d_s_auth_response = three_d_s_auth.create(request, options)
//Request
 {
  "locale": "tr",
  "conversationId": "123456789",
  "paymentId": "26132",
  "conversationData": ""
}
//Response
{
  "status": "success",
  "locale": "tr",
  "systemTime": 1470728762958,
  "conversationId": "123456789",
  "price": 1,
  "paidPrice": 1.1,
  "installment": 1,
  "paymentId": "26132",
  "fraudStatus": 1,
  "merchantCommissionRate": 10,
  "merchantCommissionRateAmount": 0.1,
  "iyziCommissionRateAmount": 0.03245,
  "iyziCommissionFee": 0.25,
  "cardType": "CREDIT_CARD",
  "cardAssociation": "MASTER_CARD",
  "cardFamily": "Paraf",
  "binNumber": "552879",
  "basketId": "B67832",
  "currency": "TRY",
  "itemTransactions": [
    {
      "itemId": "BI101",
      "paymentTransactionId": "38211",
      "transactionStatus": 2,
      "price": 0.3,
      "paidPrice": 0.33,
      "merchantCommissionRate": 10,
      "merchantCommissionRateAmount": 0.03,
      "iyziCommissionRateAmount": 0.009735,
      "iyziCommissionFee": 0.075,
      "blockageRate": 10,
      "blockageRateAmountMerchant": 0.033,
      "blockageRateAmountSubMerchant": 0,
      "blockageResolvedDate": "2016-08-16 10:46:02",
      "subMerchantPrice": 0,
      "subMerchantPayoutRate": 0,
      "subMerchantPayoutAmount": 0,
      "merchantPayoutAmount": 0.212265,
      "convertedPayout": {
        "paidPrice": 0.33,
        "iyziCommissionRateAmount": 0.009735,
        "iyziCommissionFee": 0.075,
        "blockageRateAmountMerchant": 0.033,
        "blockageRateAmountSubMerchant": 0,
        "subMerchantPayoutAmount": 0,
        "merchantPayoutAmount": 0.212265,
        "iyziConversionRate": 0,
        "iyziConversionRateAmount": 0,
        "currency": "TRY"
      }
    },
    {
      "itemId": "BI102",
      "paymentTransactionId": "38212",
      "transactionStatus": 2,
      "price": 0.5,
      "paidPrice": 0.55,
      "merchantCommissionRate": 10,
      "merchantCommissionRateAmount": 0.05,
      "iyziCommissionRateAmount": 0.016225,
      "iyziCommissionFee": 0.125,
      "blockageRate": 10,
      "blockageRateAmountMerchant": 0.055,
      "blockageRateAmountSubMerchant": 0,
      "blockageResolvedDate": "2016-08-16 10:46:02",
      "subMerchantPrice": 0,
      "subMerchantPayoutRate": 0,
      "subMerchantPayoutAmount": 0,
      "merchantPayoutAmount": 0.353775,
      "convertedPayout": {
        "paidPrice": 0.55,
        "iyziCommissionRateAmount": 0.016225,
        "iyziCommissionFee": 0.125,
        "blockageRateAmountMerchant": 0.055,
        "blockageRateAmountSubMerchant": 0,
        "subMerchantPayoutAmount": 0,
        "merchantPayoutAmount": 0.353775,
        "iyziConversionRate": 0,
        "iyziConversionRateAmount": 0,
        "currency": "TRY"
      }
    },
    {
      "itemId": "BI103",
      "paymentTransactionId": "38213",
      "transactionStatus": 2,
      "price": 0.2,
      "paidPrice": 0.22,
      "merchantCommissionRate": 10,
      "merchantCommissionRateAmount": 0.02,
      "iyziCommissionRateAmount": 0.00649,
      "iyziCommissionFee": 0.05,
      "blockageRate": 10,
      "blockageRateAmountMerchant": 0.022,
      "blockageRateAmountSubMerchant": 0,
      "blockageResolvedDate": "2016-08-16 10:46:02",
      "subMerchantPrice": 0,
      "subMerchantPayoutRate": 0,
      "subMerchantPayoutAmount": 0,
      "merchantPayoutAmount": 0.14151,
      "convertedPayout": {
        "paidPrice": 0.22,
        "iyziCommissionRateAmount": 0.00649,
        "iyziCommissionFee": 0.05,
        "blockageRateAmountMerchant": 0.022,
        "blockageRateAmountSubMerchant": 0,
        "subMerchantPayoutAmount": 0,
        "merchantPayoutAmount": 0.14151,
        "iyziConversionRate": 0,
        "iyziConversionRateAmount": 0,
        "currency": "TRY"
      }
    }
  ]
}

Örnek Kodlar